Nieuwsbrief 58

Nieuwsbrief 58 / januari 2017 Geachte lezer, Inmiddels is het 2017 en staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Op veel plaatsen is het nog onrustig in het sociaal domein en de veranderingen zijn nog in volle gang. Aandacht voor het sociaal domein als verkiezingsthema is echt nodig. Belangrijk om de verkiezingsprogramma’s op dit gebied goed te volgen want de onderwerpen in het sociaal domein vormen belangrijke thema’s in aanloop naar de verkiezingen. Waar mogelijk informeren we u de komende tijd over de verkiezingsprogramma’s op dit gebied. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl NIEUWS VAN DE KOEPEL  
Gevonden 1 - 10 van 40 documenten

2017: 10 trends voor woningmarkt en leefomgeving

Waar moeten corporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen en overheden in 2017 rekening mee houden? Lees hier de trends.  

388 gemeenten per januari 2017

Nederland heeft vanaf 1 januari 2017 nog 388 gemeenten. Dit is een gevolg van gemeentelijke herindelingen. De Noord-Brabantse gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel worden per 2017 samengevoegd, de nieuwe gemeente heet Meierijstad.

5e AVI rapportage “Op weg naar de bedoeling van de Wmo”

Cliënten en naasten die de transitie van de AWBZ naar de Wmo hebben meegemaakt, vinden dat er meer maatwerk nodig is in de toekomst. Uit eigen ervaring geven ze suggesties voor de verdere ontwikkeling van de Wmo waar gemeenten en (Wmo) Adviesradenraden mee aan de slag kunnen. De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ volgt sinds 2013 cliënten in twaalf gemeenten om te zien wat de overgang van de AWBZ-zorg naar gemeenten voor hen betekent.

80 gemeenten verlagen eigen bijdrage WMO

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is dit jaar in tientallen gemeenten verlaagd of (deels) afgeschaft. Een aantal gemeenten gaat dat vanaf januari doen. Dat blijkt uit een (nieuwe) inventarisatie van Binnenlands Bestuur. Belangrijkste reden voor gemeenten die het beleid hebben aangepast, is dat zij willen voorkomen dat inwoners noodzakelijke ondersteuning mijden vanwege de eigen bijdrage. Lees hier meer. 

Betaald werk voor vluchteling is realistisch

Zijn statushouders welkom op de werkvloer? Die vraag stond centraal tijdens het Kerstdebat van Movisie en Kennisplatform Integratie & Samenleving. Jazeker, en er zijn verschillende positieve ontwikkelingen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan betaald werk te helpen. Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde, maar ook de motivatie. Uit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt dat in 2016 meer dan de helft van de gemeenten (53%) aanvullend beleid ontwikkelen voor de toeleiding van statushouders naar de arbeidsmarkt.

Bureaucratie en diffuse financiering verstikken transitie

Groeiende administratieve lastendruk en diffuse financiering vormen een grote bedreiging voor de transitie in het sociaal domein. Dat stellen verschillende zorgaanbieders die actief zijn in het gemeentelijk domein in het januarinummer van Skipr magazine. Lees hier meer

Compensatie voor tekorten jeugdbudget

Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen daarvoor worden gecompenseerd door het rijk. De compensatieregeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd. Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen extra geld krijgen van het rijk. Het gaat om gemeenten die (substantieel) nadeel ondervinden van het (historische) verdeelmodel. Zij kunnen tot 31 maart een beroep doen op de compensatieregeling. Die regeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

Eropuit, gemeente- en adviesraad!

Eropuit, gemeente- en adviesraad! Inwoners betrekken bij beleid en veranderingen in voorzieningen lukt alleen als adviesraden, gemeenteraden en gemeenten er gezamenlijk op uit gaan, naar die inwoners toe. Daarvoor zijn de raden en de gemeente tenslotte op aarde, vindt Inge van Dommelen. Lees hier het hele artikel van Inge van Dommelen (directeur Koepel) uit WMO Magazine. 

Expeditie Enschede

Hoe kun je samen met inwoners, de buurt en professionals werken aan een goed leven in de wijk?  Wijkteams Enschede geeft antwoord op deze vraag met het project Expeditie Enschede, waarbij jongeren samen met hun familie, buurt, ervaringsdeskundigen, wijkcoaches en andere betrokkenen vorm geven aan hun dromen en wensen voor een goed leven in de buurt. Door samen te leren wat wel en niet werkt en hoe belemmeringen omgebogen kunnen worden naar kansen. Hoe is Expeditie Enschede een voorbeeld van anders denken en doen? En hoe draagt het bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet?

Extra geld voor begeleiding naar werk

Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met psychische aandoeningen. Dit is nodig omdat mensen met een psychische aandoening van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de meeste problemen hebben bij het vinden van een baan. Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma gaat het om ‘een grote en toch bijna vergeten groep binnen de Participatiewet’. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37 procent een psychische aandoening. Hetzelfde geldt voor ongeveer een kwart van alle mensen met een bijstandsuitkering.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam