Nieuwsbrief 62

Gevonden 1 - 10 van 40 documenten

5 filmportretten van ervaringsdeskundigen en de inzet van hun ervaring

Ervaringsdeskundigheid: de vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking.

Beroep op Adviesraden Sociaal Domein: Monitor Crisisopvang GGZ

Dit najaar zal de monitor Crisisopvang GGZ worden herhaald vanuit het programma Zorg Verandert. Sinds de vorige monitor in 2016 is er veel veranderd bij gemeenten en in de zorg. Nu wil MIND nagaan wat cliënten en naasten daarvan in de praktijk echt merken. En of ook blijkt dat gemeenten erin slagen om mensen echt te helpen om psychische crisis uit te stellen, te verminderen of te voorkomen. MIND is een beweging van, door en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Meer info over de monitor volgt.

Beschut aan het werk? Zelf aanvragen kan ook!

Wie kan werken maar daarvoor wel een beschutte werkplek nodig heeft, moest tot voor kort afwachten totdat de gemeente voor hem of haar een indicatie-advies wilde aanvragen bij het UWV. Zelf aanvragen ging niet. Dat kan nu wel! Om deze mogelijkheid – waar de LCR sterk voor heeft gepleit – goed onder de aandacht te brengen, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag een campagne. Onderdeel van de campagne is een website waarop allerlei voorbeelden en informatie te vinden is: www.beschutaandebak.nl.

Blog: Hoe krijg je jongeren in de adviesraad?

Als adviesraad kun je je de vraag stellen: zitten wel de juiste mensen aan tafel? Als het over jeugd gaat, moeten zij dan niet aan tafel zitten? De jeugd is nu niet of nagenoeg niet vertegenwoordigd in de adviesraden Sociaal Domein. Logische vervolgvraag is dan: hoe krijgen we jongeren in onze adviesraad. Het antwoord is vrij simpel: Niet!! (…) Maar wat dan? Hoe krijg je toch de juiste input en kun je de stem van de jongeren meenemen in je advies?

Blog: Langs de afgrond

Gemeenten kennen hun jongeren die jonger zijn dan 18 jaar en hulp nodig hebben. Die maken immers gebruik van vele vormen van jeugdzorg of zijn in het vizier van hulpverleners die met hun ouders of verzorgers hebben te maken. Voor deze jongeren betaalt een gemeente zorg en ieder kind dat in zorg is heeft 1 Plan. Maar 18 en dan? Lees hier de hele blog van Jo Maes, directeur Huis voor de Zorg en gevolmachtigde Zorgbelang Limburg. https://goo.gl/VnHjyX

Blog: Natuurlijk mag u bij de gemeente aankloppen…

De Wmo-consulent was er heel beslist in geweest. Heel vriendelijk ook trouwens: ‘Natuurlijk mag u bij de gemeente aankloppen, mevrouw Post! Inderdaad, we zijn erop gericht u zoveel mogelijk te laten participeren. Eh, meedoen dus. Maar weet u zeker dat uw kinderen niet voor u kunnen koken? In uw wijk zit ook een vrijwilligersorganisatie. O, daar maakt u al gebruik van. En zij kunnen niet gewoon ook een maaltijd voor u maken? Vraagt u dat nou eerst eens. Als het niet lukt, dan kunt u altijd weer bij ons aankloppen. Natuurlijk, we zijn er voor u, mevrouw Post!

Blog: Terug in je kracht

Als ik van mijn huis naar de fitness fiets rij ik langs een organisatie die dagbesteding biedt voor mensen met een beperking. Onder hun naam staat “Terug in je kracht”. En telkens kan ik mij niet onttrekken aan de gedachte dat je als cliënt elke dag te horen krijgt: ‘Jij daar, Terug in je kracht!” Gebiedenderwijs. Wie is nu eigenaar van die kracht?

Burgerparticipatie: een nieuwe start in Achtkarspelen

3 nieuwsbrieven burgerconsultatie van Achtkarspelen, als vervolgbericht op nieuwsbrief nr. 61/
  • Nieuwsbrief Burgerconsultatie Achtkarspelen febr.
  • Nieuwsbrief Burgerconsultatie Achtkarspelen maart
  • Nieuwsbrief Burgerconsultatie Achtkarspelen juli 2017

College van Delft wil BV voor uitvoering WMO en Jeugdhulp

Het college van Delft wil de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen. De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn. Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en verantwoordelijkheden helderder. Als de BV een feit is, functioneert de gemeente als opdrachtgever en de nieuwe organisatie als uitvoerende organisatie en aanspreekpunt voor inwoners met een ondersteuningsvraag. ‘De gemeente geeft zo invulling aan haar taak als regiegemeente’, stelt het college.

De burger aan zet

Het RMDO (Raad voor de Maatschappelijke en Demografische ontwikkeling) Sluis heeft samen met de 14 stads- en dorpsraden op 8 juni 2017 in het Zwincollege in Oostburg een manifestatie georganiseerd over burgerparticipatie en burgerinitiatief onder de titel: De burger aan zet. Lees:
  • het verslag van deze dag RMDO verslag 8 juni 2017 - versie 17-06
  • PP RMDO PPP De burger aan zet 08-06-2017

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam