Nieuwsbrief 63

Gevonden 1 - 10 van 56 documenten

Achterhoek vernieuwt visie op sociaal domein

De vernieuwde visie ‘Samenwerken om elkaar te versterken’ is een vervolg op de visie die de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk in 2013 met elkaar hebben vastgesteld. Die visie richtte zich op de transitie. Oftewel, de overdracht van taken en verantwoordelijkheden van rijksoverheid en provincies naar gemeenten (de decentralisaties). Deze nieuwe visie richt zich op de transformatie. Oftewel, de fase waarin het gaat om het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de transitie.

Adviesraad Sociaal Domein Rheden-Rozendaal opgestapt

Alle tien leden van de Adviesraad Sociaal Domein Rheden-Rozendaal hebben met onmiddellijke ingang hun functie neergelegd. De adviesraad voelt 'van de zijde van de gemeenten geen basis van vertrouwen', schrijven voorzitter Eduard Mesritz en secretaris Joke van Galen in een brief aan de colleges van beide gemeenten. Aanleiding is een kritisch (nog niet openbaar gemaakt) rapport dat het bureau Movisie heeft gemaakt.

Banendoelstellingen beschut werk 2018 en 2019 bekend

Gemeenten moeten aan het eind van 2018 voor tenminste 4.600 beschutte werkplekken hebben gezorgd, meldt de rijksoverheid .

Belofte hervorming langdurige zorg nog niet waargemaakt

Mensen met een beperking krijgen nog steeds niet de zorg en ondersteuning ondanks de beloftes om de langdurige zorg te hervormen. Na drie jaar hervormingen en decentralisaties krijgen mensen met een levenslange en levens brede beperking nog altijd niet de zorg en ondersteuning die nodig is. Het doel was zorg dichtbij, op maat en gericht op meedoen. Die belofte wordt te weinig waargemaakt, schrijft Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds 2015 hebben mensen te maken met een reeks van wetten waaruit zij hun zorg en ondersteuning geregeld moeten krijgen.

Burgerinitiatieven, vloek of zegen in een verdeelde samenleving?

Platform31 start met een serie over nieuwe dilemma’s en perspectieven op participatie. Hierin laten we wetenschappers en opiniemakers aan het woord die een interessant nieuw licht werpen op de dilemma’s rond participatie, als gevolg van de systeemverandering in sturingsmechanismen. De eerste in deze reeks is wetenschapper en bestuurskundige Mirjan Oude Vrielink. Zij schreef onlangs het essay Is de doe-democratie een diplomatendemocratie? Een verkenning van sociale ongelijkheid.

Cijfers zeggen mij niets, verhalen wel

'Onze tijd kent een enorme behoefte aan verantwoording. Het liefst in kant en klare cijfers. Maar cijfers zeggen mij niets. Wel de verhalen uit de gesprekken met inwoners en professionals. En dat leidt tot onorthodoxe keuzes. Als ik het maar kan uitleggen aan de inwoners en de gemeenteraad.' Dat schrijft Janny Bakker, wethouder in de gemeente Huizen, vandaag in een opinieartikel in het Nederlands Dagblad. Janny Bakker is tevens voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn.

Denken voorbij de grenzen van zelfredzaamheid

Het is een door talloze waarnemingen bevestigd beeld dat een flink deel van de Nederlanders niet in staat is de regie te voeren over zijn eigen leven. Er liggen stapels rapporten van toonaangevende instellingen die hierop wijzen. Wie deze rapporten niet kent, kan ook door logisch denken tot de conclusie komen dat we nooit mogen verwachten dat 100% van de bevolking de competenties heeft voor de ingewikkelde bezigheden die bij het moderne leven horen. Lees hier de column van Klaas Mulder. 

Factsheet jongeren 16-27

In deze factsheet leest u meer over wie die jongeren in kwetsbare posities zijn en tegen welke problemen zij aanlopen. Wat brengt hen in een kwetsbare positie? Om hoeveel jongeren gaat het? En wat maakt deze problematiek nu zo actueel? Doorlopende ondersteuning van kwetsbare jongeren: dat pakken Rijk, gemeenten, NJi, Movisie, Divosa en VNG samen op. In het traject Aanpak 16-27 bundelen we onze krachten. De term 16-27 staat voor de levensfase waarin soms extra hulp nodig is. Lees meer. 

Formeel en informeel in het sociale domein zijn als yin en yang

Voor veel wijkteams en sociale professionals is het inmiddels een heuse opdracht om samen met het ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met als toverwoorden: verbinding, samenwerken en samenspel. Maar hoe doe je dat? Lees hier de hele column van David ter Avest (werkplaats sociaal domein).

Gemeente Groningen kiest voor Toegankelijke Stad

In het nieuwe Actieplan Toegankelijke Stad 2017-2021 presenteert de gemeente verschillende maatregelen om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat hierbij om een brede aanpak die voortkomt uit het initiatiefvoorstel “Toegankelijkheid under construction” van de raad en de motie “Handen en Voeten aan VN-verdrag”. Het actieplan is gericht op de volgende thema’s: informatie en communicatie, voorzieningen, vergunningen, inrichting van de stad, ondernemers, werk en onderwijs.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam