Nieuwsbrief 64

Gevonden 1 - 10 van 14 documenten

Aantal gemeenten van 388 naar 380

Nederland telt per 1 januari 380 gemeenten, acht minder dan in 2017. Dat is het gevolg van een aantal gemeentelijke herindelingen. In 2007 waren er in Nederland nog 443 gemeenten. Dat meldt het CBS. In Groningen ontstaan twee nieuwe gemeenten, Westerwolde (voorheen Vlagtwedde en Bellingwedde) en Midden-Groningen (Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde). In Friesland wordt Littenseradiel opgeheven en het grondgebied wordt verdeeld over drie gemeenten.

AVI documenten in LADEKAST Koepel tijdelijk niet beschikbaar

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen en de AVI website niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn en zullen we alle documenten op onze website opnieuw doorlinken naar de juiste plaats. Excuses voor de overlast.

Bijeenkomst voor gemeenten over jongerenbetrokkenheid: hoe doe je dat?

Naar aanleiding van een inventarisatie onder gemeenten in de regio Utrecht, organiseert MOVISIE donderdagmiddag 15 februari een bijeenkomst voor gemeenten die meer willen maken van cliëntenparticipatie jongeren en de ervaringen van jongeren willen betrekken bij de beleidsontwikkeling. Gemeenten geven aan hier meer mee te willen, maar niet goed weten hoe. We gebruiken allerlei kanalen om ruchtbaarheid te geven aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst is primair voor gemeenten, maar zij kunnen in duo’s komen met hun jongerenorganisatie of adviesraad.

Het estafettestokje van Lansingerland

Eind 2017 hield de Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland haar jaarlijkse themabijeenkomst, die deze keer de titel “Lansingerland voor iedereen!” had meegekregen. Deze themabijeenkomst had tot doel een inclusieve samenleving voor mensen met een handicap en/of beperking zoals omschreven in het VN-verdrag voor het voetlicht te brengen. Lees meer op het forum. 

Het FORUM, de nieuwe online COMMUNITY van de Koepel, is open

Inmiddels hebben de leden van de Koepel een officiële  mailing ontvangen over het FORUM. Sinds kort is het forum online (www.koepeladviesradensociaaldomein.nl) en op dit moment zijn al ruim 400 individuele raadsleden aangemeld en deels ook al actief. Het forum is een digitaal plein waar leden elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen uitwisselen en vooral elkaar kunnen helpen. Doe mee, praat mee, denk mee!

Het programma Aandacht voor Iedereen (Avi) is eind 2017 gestopt

Koepel ASD en Zorgbelang gaan met VWS in gesprek om samen te onderzoeken hoe we met elkaar de mooie resultaten van AVI kunnen voortzetten. Onze voorzitter Bert Holman maakt zich daarom samen met de directeur van Zorgbelang Nederland bij VWS hard voor een nieuw ondersteuningsprogramma. De gesprekken lopen al een tijdje. VWS begrijpt het verzoek en denkt er op dit moment serieus over na. Door de aanloop van het nieuwe kabinet zal een antwoord nog wel even op zich laten wachten.

Laatste blogs Koepel ASD

De afgelopen tijd zijn er verschillende BLOGS geschreven voor de Koepel over verschillende onderwerpen, vanuit verschillend

Op zoek naar nieuwe aanpakken

Stappen zetten in het vernieuwen van het sociaal domein vraagt van zowel gemeente als inwoners om innovaties in denken en doen. Dat betekent: experimenteren, evalueren en van elkaar leren. En slim gebruik maken van kennis. ‘Mijn notitieboek, (onder)Zoektocht in het sociaal domein’, laat op laagdrempelige wijze door middel van drie voorbeelden zien wat er mogelijk is. In dit boekje ga je samen met een (fictieve) wethouder en directeur sociaal domein op zoek naar beloftevolle aanpakken waar de gemeente van kan leren.

Peiling onder leden Koepel Adviesraden Sociaal Domein: Hoe is het in uw gemeente gesteld met de jeugdhulpverlening?

Totaal 75 adviesraden hebben gereageerd op onze oproep “heeft u als Adviesraad zicht op hoe het in uw gemeente gaat”? Lees hier de resultaten. 

Rapportage project Borging ervaringsdeskundigheid in Adviesraden

De staatssecretaris deed in 2015 een toezegging aan de Tweede Kamer aangaande ervaringsdeskundigheid en adviesraden. Hij stelde vast dat ook op lokaal niveau aandacht voor ervaringsdeskundigheid noodzakelijk is. De staatssecretaris heeft daarom de Koepel gevraagd te onderzoeken hoe het belang van ervaringsdeskundigheid in de adviesraden het best kan worden geagendeerd, inclusief het identificeren van goede voorbeelden van het betrekken van ervaringsdeskundigheid in adviesraden. De Koepel heeft hiervoor een aanvraag ingediend, die uiteindelijk in februari 2017 is gehonoreerd.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam