Nieuwsbrief 65

Gevonden 1 - 10 van 19 documenten

11 gemeenten sluiten Village Deals: ondersteuningsarrangementen die directer aansluiten bij oplossingen die bewoners zelf aandragen!

In elf kleineren gemeenten (tot 50.000 inwoners) sloten B&W en de gemeenteraad onlangs een zogenaamde Village Deal. Een experiment van vernieuwende en integrale aanpak binnen het sociaal domein. Het gaat om de gemeenten Weidemeren, Teylingen, Weststellingwerf, Winterswijk, Tubbergen, Ommen, Horst a/d Maas, Oldenzaal, Stein, Goeree Overfakkee, Soest. Met de Village Deal zetten ze in op ondersteunings-arrangementen in het sociaal domein, die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen.

Afbakening persoonlijke verzorging jeugd verandert!

Per 1 januari 2018 werd de afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen gewijzigd. Het is belangrijk dat gemeenten goed op de hoogte zijn van de impact van deze wetswijziging. Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. 

Beleid werkt sociale inclusie tegen

‘Participatie op gelijke voet’ is het doel van de Wmo en het VN-verdrag. De wijk is een belangrijke plek om dit vorm te geven. Er wordt dus veel verwacht van de wijk als plek, bijvoorbeeld bij sociale inclusie van mensen met een beperking. Maar draagt al het beleid daar wel aan bij? Sociaal Bestek zocht het uit.

Jeugdparticipatie als een feestje

Cliëntenparticipatie is dus wettelijk vastgelegd, ook voor jeugdhulp. Maar wat is nu de bedoeling van die wettelijke verplichting? Natuurlijk: kinderen en jongeren betrekken bij beleid en hun zeggenschap geven. Maar hoe doe je dat? Maak er een feestje van! Neem de tijd voor wat direct-betrokkenen over hun leefwereld te melden hebben, hoe ze moeten dealen met organisaties en instanties op momenten dat lang niet alles van een leien dakje loopt. Maak het belangrijk, leuk én leerzaam om samen met hen te zoeken naar oplossingen die echt werken voor hen!

Jongeren naar de stembus lokken: hoe doe je dat?

Het is voor gemeenten elke vier jaar weer een uitdaging: jongeren naar de stembus lokken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks het opkomstbevorderende gebruik van social media blijft het lastig om jongeren te laten stemmen voor de raad. Hoe pakken gemeenten het dit jaar aan? Vijf originele voorbeelden! Lees meer >>>  

Jongerenwerk reduceert zorgkosten

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen, dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat het financiële effect is van jongerenwerk is voor het eerst onderzocht in een maatschappelijke Business Case (mBC). Die laat zien hoe de inzet van jongerenwerk zorgt voor dalende zorgkosten. Op basis daarvan schat Participe Advies het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland op € 45 miljoen.

LCR deelt tevredenheid over Participatiewet niet en stuurt brief aan Tweede Kamer

Na drie jaar Participatiewet kan de LCR niet tevreden zijn. Gemeenten kunnen aangeven dat zij tevreden zijn met hun uitvoering, maar cliënten en werkgevers denken hier anders over. Een deel van de jonggehandicapten valt tussen wal en schip. De LCR maakt zich verder ernstig zorgen over de effecten van de vervanging van Loonkostensubsidie door loondispensatie. Dit heeft de LCR laten weten in een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg op 8 februari.

Lokaal festival als voorbeeld van vernieuwing van de democratie

In de gemeente Raalte heeft een groep inwoners uit verschillende dorpen een tijdelijk verband opgezet om de lokale democratie te verfrissen. Uitgangspunt: besluiten daar nemen waar de gevolgen worden ervaren. Op 7 februari bezochten 150 bezoekers het Mangs Bu-j Te Bange-festival in het Carmel College Salland. Politici, ambtenaren en inwoners lieten zich inspireren door voorbeelden van lokale democratische vernieuwing.

Mantelzorgers en hulpvragers positief over parttime 'even eruit'

Hoewel een parttime zorgpension niet voor iedereen een oplossing is, reageren zowel mantelzorgers als cliënten positief op het idee. Dat blijkt uit de resultaten van een korte peiling onder bijna 700 mensen die voor één of meerdere mensen zorgen en onder 66 mensen die zelf hulp krijgen, uitgevoerd door ANBO. D66 en de VVD willen dat de minister van Volksgezondheid een pilot gaat doen met parttime elders verblijven. ANBO is positief over het voorstel van de regeringspartijen.

Rapport: "Ervaringen van mensen met een beperking met (zoeken naar) werk"

Werken heeft een positief effect: men voelt zich nuttig, en ervaart het leven als meer zinvol dan mensen zonder werk. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met een aandoening of beperking.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam