Participatiewet

Gevonden 1 - 6 van 6 documenten

E-magazine: Tussen wil en wet: werken aan werk voor iedereen! Met inspirerende voorbeelden

Ingediend door Betty-Stam op di, 04/02/2019 - 12:28

Meedoen, het benutten van eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor wie dit minder vanzelfsprekend is omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft tot deze mensen. Wanneer deze mensen hier zelf vorm en inhoud aan kunnen geven ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat!

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/tussenwilenwet/index.html

Een toereikend inkomen mensen in de Bijstand; een hartekreet van Jan Liezenga uit Leeuwarden

Ingediend door Betty-Stam op wo, 04/03/2019 - 10:19

In het nieuws heb ik weer gelezen dat organisaties in de samenleving en het bedrijfsleven samen gaan zorgen dat er geen kinderen meer in armoede opgroeien.

Persoonlijk vind ik het al jaren een plicht van de gemeentes om te zorgen dat de kinderen de goede kansen krijgen in de samenleving en hun talenten goed kunnen ontplooien.

Gemeenten hebben belangrijke rol bij aanpak zorgverzekeringsschulden; wat is uw mening?

Ingediend door Betty-Stam op zo, 09/16/2018 - 10:51

Honderdduizenden Nederlanders worstelen met het betalen van hun zorgpremie. Zorgverzekeringslijn bracht in kaart wat gemeenten doen om zorgverzekeringsschulden bij burgers te voorkomen en op te lossen. De conclusie daarvan is dat gemeenten al veel doen, maar nog lang niet alle mogelijkheden inzetten en de kennis nog tekort schiet. Het onderzoek richtte zich onder meer op de volgende onderwerpen: de preventieve inzet van de gemeentepolis en vroegsignalering van schulden. Daarnaast werd onderzocht wat het kennisniveau over deze onderwerpen is bij gemeenten.

Opinie: Mag je voorspellen waar de armoede ontstaat?

Ingediend door Betty-Stam op wo, 10/10/2018 - 08:53

In veel gemeenten is bekend waar de kansarmen wonen. Tot op wijkniveau wordt geanalyseerd wie veel zou kunnen bereiken in het leven en wie niet. Dat kan nog verdergaan. Technisch gezien kun je tot achter de voordeur analyseren wie kansrijk of kansarm is.

Dat is prettig voor gemeenten, want middelen zijn per definitie schaars en die wil je zo goed mogelijk inzetten. En al waren de middelen niet schaars, effectiviteit is toch een groot goed? En zeker als het om kinderen gaat, moet je dan niet alles doen om te zorgen dat mensen zo goed mogelijk opgroeien?

Platform31 wil in gesprek met bijstandsgerechtigden in tien gemeenten!

Ingediend door Sanne Hekman op di, 10/22/2019 - 21:34

Er zijn verschillende redenen waarom mensen met een bijstandsuitkering zoeken naar werk. Iemand wil werken voor meer inkomen, meer sociale contacten of simpelweg om elke dag iets te doen. Platform31 onderzoekt in opdracht van het G40-stedennetwerk en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, welke factoren van invloed zijn op het zoekgedrag van bijstandsgerechtigden naar werk én wat redenen zijn om een baan wel of niet te accepteren. We willen hiervoor graag in tien gemeenten in gesprek met 6-10 bijstandsgerechtigden. Kunt u ons daarbij helpen?

Wat vindt u van het idee van de parallelle arbeidsmarkt?

Ingediend door Betty-Stam op di, 04/02/2019 - 12:30

In een bomvolle raadszaal van de Sociaal Economische Raad stond op 8 maart het idee van een parallelle arbeidsmarkt centraal. De Movisie Participatielezing werd dit jaar uitgesproken door Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken in Tilburg. Samen met Jos Verhoeven, algemeen directeur Start Foundation, werkte Wilthagen het idee voor een parallelle arbeidsmarkt uit.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam