Burgerkracht

Mensen willen meer het eigenaarschap over hun eigen leven en hun directe leefomgeving. Het aanbod varieert: vrijwilligersactiviteiten door maatschappelijk betrokken burgers; gezamenlijke activiteiten met professionele zorgorganisaties (soms met zorgwoningen erbij); een veelheid van diverse activiteiten die gezamenlijk kunnen leiden tot een maatschappelijke (wijk)onderneming. In de praktijk begint een initiatief met een aantal actieve burgers die iets voor de inwoners van hun wijk of dorp willen doen, bijvoorbeeld mogelijk maken dat ouderen langer in hun dorp kunnen blijven wonen.   De informatie in deze lade gaat over inwoners die actief onderdeel zijn van het sociaal domein. De kracht van inwoners zelf is een belangrijk ingrediënt voor een leefbare samenleving.  Het gaat o.a. over mantelzorg - sociale netwerken – vrijwilligerswerk - de doe democratie – right to challenge – burgerinitiatieven- zelfredzaamheid- eigen kracht en eigen regie. Hoe weet je als gemeente, inwoners, organisaties en werkgevers samen de krachten te bundelen? Hoe kun je initiatieven en individuele inwoners stimuleren en ondersteunen om te komen tot voorzieningen e/of oplossingen die passen bij de lokale situatie e/o de persoonlijke situatie en leefwereld van mensen? Het is belangrijk dat er ruimte is voor experimenten en dat initiatieven en inwoners voldoende worden ondersteund.  

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam