Cliënt ondersteuning

Cliëntondersteuning is een noodzakelijke voorwaarde voor zelfredzaamheid en participatie. Het is een gratis voorziening en is bestemd voor een ieder die zorg en ondersteuning op een of meer levensdomeinen nodig heeft. Het heeft betrekking op ondersteuning bij vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, gezondheidszorg, welzijn, werk en inkomen, onderwijs en wonen.  Er bestaat nog steeds verwarring over het begrip Cliëntondersteuning en professionals en gemeenten geven er vaak een hele andere interpretatie aan dan volgens de wet bedoeld. Ook wordt er nog steeds onvoldoende bekendheid aan gegeven zodat inwoners niet weten dat zij hiervan gebruik kunnen maken. De VNG heeft, in samenspraak met VWS en de landelijke belangenorganisaties (w.o. Koepel ASD) de Handreiking Onafhankelijke Clientondersteuning uitgebracht. Ook geeft de video van Iederin een mooi beeld over de waarde van Cliëntondersteuning. Zie ook onze eigen informatiebrief met de “meerwaardepunten” van goed georganiseerde Onafhankelijke Clientondersteuning.

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam