Nieuwsbrief 70

Gevonden 1 - 10 van 17 documenten

(Goed bedoelde) Overheidscampagnes splijten samenleving

Goedbedoelde overheidscampagnes om mensen over te halen gezond te leven, splijten de samenleving in winnaars die het ‘goed’ doen en verliezers die niet aan de norm voldoen. Dat concludeert Susanne Täuber, sociaal psycholoog en hoofddocent aan de Universiteit Groningen, op basis van onderzoek. Lees meer >>>

Boekje 'Couleur locale': diversiteit van zelfregie en herstel in woord en beeld

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport 'De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven' (door het Instituut voor Publieke Waarden) nog een inspirerend boekje gemaakt, met als titel 'Couleur locale'. Het boekje toont 15 zelfregie- en herstelinitiatieven, verspreid over heel Nederland, die samen de waaier van mogelijkheden laten zien. Deze intitiatieven ontstaan wanneer mensen vanuit zelfregie samen vorm gaan geven aan herstel.

Coalitie voor Inclusie: OPROEP: Best practices inclusieve samenleving

Overal in het land werken professionals en VN-Ambassadeurs aan een steeds meer inclusieve samenleving. Allemaal dromen we van die samenleving waarin iedereen beperkt of niet, gezond of (chronisch) ziek, van elke huidskleur, van elke seksuele geaardheid, jong en oud, met elke levensovertuiging onvoorwaardelijk mee kan doen. De beweging komt op gang. Mooie voorbeelden zijn ‘Meest Toegankelijke Gemeente’ en het Koplopersprogramma van de VNG’. Ook op lokaal niveau wordt er veel gedaan.

Dorpsbewoners kunnen prima zelf hulp organiseren, mits ze de ruimte krijgen

In de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas hebben de ruim 40 duizend inwoners de organisatie van de huishoudelijke hulp zelf in handen genomen. En met succes. Nu nog de netelige kwestie van werkgeverschap oplossen. Lees meer >>>

Een begrijpelijke verordening

Een verordening in begrijpelijke taal? Wordt er in uw gemeente aandacht aan besteed? Is dit een punt van aandacht van uw Adviesraad in de gesprekken met de gemeente? Er is de laatste tijd veel aandacht voor begrijpelijke overheidscommunicatie. Of liever gezegd, voor het feit dat overheidscommunicatie voor veel mensen onbegrijpelijk is. Het gaat dan over brieven, formulieren en websites, die van de gemeente bijvoorbeeld.

Het I&O Waardenmodel: welke waarden drijven burgers?

Om diepgaand inzicht te krijgen in achterliggende drijfveren van verschillende groepen Nederlanders anno 2018, voerde I&O Research van midden 2017 tot midden 2018 grootschalig onderzoek uit naar waarden in Nederland. Meer lezen >>>

Hoeveel gemeenten telt Nederland in 2019?

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met 12 herindelingsvoorstellen. Hierbij zijn 37 gemeenten betrokken. Dit betekent dat erbij de start van 2019 nog 355 gemeenten zijn. Nu zijn dat er 380. Hier vindt u de lijst van de gemeenten die hierbij zijn betrokken.

Impact thuisadministratie

De thuisadministratie van Humanitas heeft bij 82% van de deelnemers impact op het gebied van geld- en regelzaken. Deelnemers krijgen niet alleen een overzicht van hun inkomsten en uitgaven (meer dan 60%), maar weten ook waar ze terechtkunnen voor hulp en advies (50%). Verder blijkt dat een grote groep zich minder zorgen maakt door de hulp van de vrijwilliger. Lees meer >  

Infoblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid

Voor lokale belangenbehartigers hebben MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland een informatieblad gemaakt over de Omgevingsvisie, een instrument waar gemeenten mee aan de slag gaan en waarin participatie een belangrijke peiler is. De Omgevingsvisie is richtinggevend voor al het beleid over de natuurlijke en gebouwde omgeving. Belangenbehartigers kunnen hiervoor belangrijke thema's inbrengen. Denk aan voldoende geschikte woningen, toegankelijkheid en veiligheid. Het informatieblad is hier te downloaden.  

Meldactie Wonen: hoe bevalt uw huis en omgeving?

Goed wonen betekent dat je je écht thuis voelt in je woning en je woonomgeving. Je voelt je er overwegend prettig, beschermd en/of veilig, ook als je een kwetsbaarheid, aandoening of beperking hebt. In wetten en verdragen is vastgesteld dat iedereen vrij is om te kiezen waar hij/zij wil wonen en met wie. Maar werkt dat ook zo in de praktijk? Kunt u wonen met wie en zoals je wilt?

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam