Online themaworkshops ‘Denken vanuit de inwoner’: armoede, jeugd, eenzaamheid

Er gebeurt van alles in onze samenleving. Mede door het coronavirus worden vraagstukken binnen het sociaal domein vergroot en/of versneld. Het inwonersperspectief binnen brengen bij de gemeente is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Hierbij is het noodzakelijk om echt te denken vanuit die inwoner. Wat speelt er in zijn/haar belevingswereld? Wat zijn zorgen? Wat zijn vragen?

Al langer bieden we vanuit de Koepel de workshop ‘Denken vanuit de inwoner’ aan. Nieuw zijn onze themagerichte online workshops ‘Denken vanuit de inwoner’, waarbij de volgende thema’s aan bod komen:
Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema armoede

Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema jeugd
Denken vanuit de inwoner, gericht op het thema eenzaamheid

Hoe ziet deze online workshop eruit?

Het betreft een online workshop op maat; dus speciaal toegespitst op uw eigen adviesraad. U kiest zelf met welk thema u aan de slag wilt: armoede, jeugd of eenzaamheid. We werken aan bouwstenen voor een ongevraagd advies. Dit kan aan de hand van bestaande stukken (beleidsstukken, kadernota’s). Maar vooral bekijken we de thema’s armoede, jeugd of eenzaamheid vanuit de ogen van de inwoners binnen uw gemeente. Wie heeft met dit thema te maken en wat betekent dit voor zijn/haar leven? Wat zijn vragen, zorgen of ideeën? En wat betekent corona voor mensen die met dit thema te maken hebben?

Met al deze input gaan we samen aan de slag; om vaardig te worden in het denken vanuit inwoners en om zo tot bouwstenen te komen voor een (on)gevraagd advies.

Voor wie?

Zowel leden als niet-leden van de Koepel kunnen een workshop op maat aanvragen. Voor leden geldt een gereduceerd tarief. We hebben het in onze communicatie over adviesraden Sociaal Domein, maar de praktijk leert dat ook Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, jongerenraden, seniorenraden of migrantenraden baat kunnen hebben bij een training op maat. Wij nodigen deze raden dan ook van harte uit hun belangstelling voor een dergelijke training kenbaar te maken. Is de adviesraad van uw gemeente lid van de Koepel, dan geldt ook voor uw raad een gereduceerd tarief. 

Hoe vraag ik een deze workshop op maat aan?

Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u aangeeft voor welk thema u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen.
Onze trainer neemt contact op met de contactpersoon van uw raad en er vindt een telefonische ‘intake’ plaats.

Praktische informatie

Leden van de Koepel betalen voor deze workshop €320,- netto. Niet-leden betalen €400,- netto. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur (inclusief pauze). De gehele adviesraad kan aansluiten, maar de workshop is – vanwege de focus op bepaalde thema’s – ook heel geschikt voor een werkgroep binnen de adviesraad. Per workshop kunnen er maximaal 12 deelnemers aansluiten, om zo ruimte te houden voor interactie en onderlinge uitwisseling.
Deze online workshop bieden we aan via de videotool Zoom. Deelnemers ontvangen vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Trainer

Deze workshop wordt gegeven door Petra van der Horst, directeur van de Koepel. Petra heeft ruime ervaring in het sociaal domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen.

Vragen?

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op! secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam