Training Adviseren in tijden van corona

Het coronavirus brengt veel teweeg in de samenleving. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Bestaande ontwikkelingen en vraagstukken worden versterkt en vergroot door het virus. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de rol die je als adviesraad vervult? En vooral ook voor het advies dat je geeft aan de gemeente?

In de training ‘Adviseren in tijden van corona’ gaan we dit met elkaar onderzoeken.

  • We kijken naar de rol die je als adviesraad hebt (het inbrengen van inwonersperspectief) en wat hierin veranderd is door de komst van corona.
  • Maar vooral ook kijken we naar de context: welke belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken spelen er momenteel in het sociaal domein?
  • Wat betekent dit voor de verschillende rollen die inwoners in de samenleving vervullen (cliënt, buur, vrijwilliger, mantelzorger, inwoner)?
  • Welke vragen roept dit op bij deze inwoners?
  • Welke verwachtingen hebben zij van de gemeente?
  • En van de gemeenschap?

Tijdens deze training leren we met elkaar naar vraagstukken te kijken vanuit meervoudig perspectief. Om van daaruit de gemeente te kunnen adviseren over hoe deze vraagstukken uitpakken vanuit de leef- en belevingswereld van mensen.

Voor wie?

Het gaat om een training met een open inschrijving. De training is toegankelijk voor leden en niet-leden van de Koepel. Leden hebben echter voorrang bij het aanmelden en betalen een gereduceerd tarief. Per training is er plek voor maximaal 16 deelnemers.

Data en Kosten 

Vanwege de coronamaatregelen vindt de training online plaats, op zaterdag 23 januari 2021 van 10.30 uur – 14.30 uur. Er is tussendoor een lunchpauze.  
Leden van de Koepel betalen €110,00 p.p. (netto). Niet-leden betalen €140,00 p.p. (netto). 

Trainer

Deze training wordt gegeven door Petra van der Horst. Zij heeft ruime ervaring in het sociale domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Uiterlijk 1 week van tevoren ontvangt u de laatste informatie.

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam