Waarom lid worden van de koepel?

Lid worden van de Koepel? Klik hier voor alle informatie.

Waarom lid worden van de Koepel?

 • Hoe meer adviesraden Sociaal Domein zich aansluiten bij de Koepel (stand oktober 2017: 248 leden), hoe sterker het geluid van die adviesraden wordt;
 • Er meer en beter kan worden uitgewisseld met elkaar;
 • Een sterke vereniging de belangen van haar leden beter kan behartigen.

De Koepel biedt haar leden:

 • Een online community waar leden kennis uitwisselen en met elkaar in contact komen (website, forum, blogs, social media kanalen);
 • Nieuws over ontwikkelingen in het sociale domein (middels een maandelijks nieuwsbrief, nieuwsflitsen, Twitter en LinkedIn);
 • Een online ladekast die maandelijks wordt geactualiseerd en vol staat met praktische informatie voor adviesraden en documenten/rapporten over belangrijkste thema’s;
 • Als lid kunt u onze beleidsadviseurs vragen stellen over het brede, sociale domein (over inhoudelijke thema’s, juridische vragen of over de rol en het functioneren van adviesraden); zij zijn er om te sparren en denken graag met u mee; 
 • Jaarlijks organiseren wij – in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein – bijeenkomsten en workshops over thema’s die interessant en relevant zijn voor adviesraden. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging en kunnen (gratis of tegen gereduceerd tarief) deelnemen;
 • Juridische ondersteuning van Stimulansz via de Koepel en toegang tot de nieuwsbrieven van Stimulansz op besloten gedeelte van onze website;  
 • Twee keer per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarbij leden inspraak kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van de Koepel. Voorafgaand aan de ALV’s bieden we interessante workshops en/of lezingen;
 • Leden krijgen gratis toegang tot de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing (najaar 2018);
 • Als lid ontvangt u gratis de speciale uitgave van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over Adviesraden (voorjaar 2018);
 • Belangenbehartiging van de leden;
 • Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein probeert jaarlijks zoveel mogelijk adviesraden te bezoeken. Op die manier kan ons Bestuur leden adviseren en ondersteunen.

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we onze leden ieder jaar weer opnieuw aan ons te verbinden vanwege onze dienstverlening. Wilt u als adviesraad toch uw lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te gebeuren door het bestuur/de voorzitter van de adviesraad. Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Mutaties

We merken dat de samenstelling van lokale adviesraden aan wijzigingen onderhevig is. Om niet alleen de raden die lid zijn te bereiken, maar ook de individuele raadsleden, vragen wij u om mutaties in de samenstelling van de adviesraad aan ons door te geven. Zodoende kunnen wij een actueel bestand met contactgegevens van onze leden hanteren voor het toezenden van informatie. Dit kan per mail aan: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Als – nieuw of bestaand – lid van een adviesraad kunt u zich ten allen tijden zelf aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam