Wim van der Meer

Wim van der Meer (penningmeester)

“In mijn werkzame leven was ik bestuurder in de care sectorzorg (o.m. revalidatie, mensen met een verstandelijke beperking, ouderenzorg). Ik ben 8 jaar lid van de Wmo-raad Apeldoorn die nu is gefuseerd en omgevormd tot de Raad voor Sociaal Domein. Mijn huidige rol moet nog vorm en inhoud krijgen maar zal zich onder meer richten op het Wonen (en alles wat daar mee samen hangt ) en Vervoer.

Daarnaast ben ik actief in diverse besturen, afstudeerbegeleider bij het HBO-onderwijs en Sociaal Fotograaf.

Ik ben van mening dat iedere wereldburger “iets” moet doen voor zijn of haar omgeving cq. naaste, en dan vooral iets wat goed bij die persoon past. Voor mij persoonlijk geldt dat ik mijn graag mij wil inzetten voor mensen die dat zelf minder kunnen en ondersteuning nodig hebben. Daarbij liggen mijn kwaliteiten op het bestuurlijke vlak.

Een hobby waar ik nog steeds geen tijd voor heb is modelspoorwegbouw, daarnaast rijd ik in de weekenden graag motor.”

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam