Nieuws

Vanuit de Koepel proberen we onderlinge uitwisseling van kennis en informatie tussen onze leden zoveel mogelijk te faciliteren. Daarom delen we ook dit jaar weer jaarverslagen 2020 en jaarplannen 2021 op het Afgeschermde gedeelte van onze website. Mogelijk kan het jaarplan van een andere adviesraad uw raad inspireren.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wilt u in uw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact

Blogs

Gezond en gelukkig ouder worden in de wijk

Er komen steeds meer ouderen in onze samenleving. Deze ouderen worden ook steeds ouder. Dat is geen nieuws.

Dak- en thuisloos na ‘coming out’: betere ondersteuning is nodig

Voor velen is een ‘coming out’ nog altijd spannend. Dat was het voor mij ook. Toen ik als 18-jarige aan mijn ouders vertelde dat ik ‘op mannen viel’, stond ik te trillen op mijn benen.

Menselijke waarde mag niet ondersneeuwen

De meest kwetsbare mensen worden door de overheid het slechtst geholpen. Dit is een les die we uit de toeslagenaffaire kunnen trekken. Voor bestuurders is dat frustrerend.

Uitsluiting en discriminatie: Ook daar gaat inclusie over

De afgelopen jaren ben ik volop bezig geweest met het thema inclusie. De vraag ‘Hoe maak je een gemeente en gemeentelijk beleid zo inclusief mogelijk?’ is hierin vaak leidend geweest.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam