Nieuws

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart brengen we een eerder verschenen discussiestuk* graag nogmaals onder uw aandacht. De adviesraden sociaal domein zijn adviesorganen van het College van B en W. Zij hebben als taak het vanuit inwonerperspectief voeden en adviseren van het college.

Als (beginnend) adviesraadslid valt het soms niet mee om je de inhoud van de wetten waarover de adviesraad adviseert eigen te maken. Daarom organiseren we korte, online workshops waarin Arie Sax – beleidsregisseur sociaal domein – u een introductie geeft op de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en/of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
p.koops@ermelo.nl
laura.kemper@w…

Blogs

De participatiesamenleving gaat voort met 'uitdaagrecht'

De participatiesamenleving zet zich voort, nu ook met het uitdaagrecht. We zien het zelfs voor de tweede achtereenvolgende keer terug in het regeerakkoord.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: kansen en mogelijkheden voor adviesraden

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De meeste adviesraden zijn adviesorgaan voor het college van B&W. In enkele gevallen adviseert de adviesraad ook de gemeenteraad, wanneer dit expliciet is opgenomen in de verordening.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam