Front

Homepage nieuws

  • Wat zijn volgens vier beleidsadviseurs belangrijke aandachtspunten voor de adviesraad sociaal domein? Die vraag staat centraal in deze handreiking van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Tot slot deelt Petra van der Horst haar visie als directeur van de Koepel.

    Door Stan Verhaag, i.o.v. Koepel Adviesraden Sociaal Domein 

  • Als adviesraad heb je de meeste toegevoegde waarde als je het inwonersperspectief écht binnen weet te brengen bij de gemeente. Hierbij is het noodzakelijk om ook echt te denken vanuit de inwoner. Maar dat is soms nog niet zo makkelijk, helemaal niet als je als adviesraad gevraagd advies moet geven op een beleidsstuk of kadernota.

    Om meer vaardigheden te ontwikkelen om echt te denken vanuit inwoners als het gaat om beleid en uitvoering bieden we vanaf 2020 een nieuwe workshop aan: Denken vanuit de inwoner (denken vanuit persona’s).

862
Deelnemers

51
Topics

74
Reacties

Forum

Contact met onze beleids-adviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad?
Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons.
Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.
Contact opnemen

Volg onze bloggers