Nieuws

Op 7 april jl. organiseerden we een webinar over de nieuwe wet inburgering; wat betekent dit voor gemeenten en voor de lokale samenleving? De presentatie van Erna Lensink (beleidsmedewerker op het landelijk bureau Vluchtelingenwerk) is opgenomen. Leden van de Koepel kunnen een linkje naar deze webinar aanvragen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

Buurten en wijken komen steeds centraler te staan in maatschappelijke ontwikkelingen. Burgers willen er meer invloed op uitoefenen. Wat kan de gemeente doen om buurten en wijken te versterken? En wat kunnen adviesraden doen? In deze handreiking gaan we in op deze vragen.

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
Wouter Lid
lkoek@alphenaa…

Blogs

Vitamine S

Mensen zijn sociale dieren. Niet alles wat u vaak hoort klopt, maar dit is waarheid als een koe.  Zonder andere mensen zouden we niet overleven.

Wederkerigheid in vrijwilligers relaties: Vraag ook eens om een wederdienst!

De roep om vrijwilligers is groot. Ten eerste vanwege het groeiend aantal kwetsbare groepen in de samenleving, ten tweede vanwege de grote personeelstekorten in het domein van zorg en welzijn.

Wie hoort waarbij?

In het afgelopen jaar ben ik regelmatig gevraagd naar een omschrijving van mensen die begeleid en beschermd wonen. Soms kwam de vraag voort uit nieuwsgierigheid. Meestal kwam het voort vanuit een afbakeningsvraagstuk.

Voorkomen dat uw adviesraad door de gemeente als excuus wordt gebruikt?

Veel Adviesraden Sociaal Domein in Fryslân zijn momenteel samengesteld uit (voormalige) zorg- en welzijnsprofessionals, gepensioneerde ambtenaren en bestuurders.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam