Nieuws

Adviesraadsleden hebben in hun werk (in de meeste gevallen) te maken met wethouders en beleidsmedewerkers sociaal domein, met zorg- en welzijnsorganisaties, met organisaties die de belangen behartigen van groepen in de samenleving.

Voor schuldenproblematiek is de laatste jaren veel aandacht. Het gaat om een grote groep mensen die met financiële zorgen te maken heeft. De schulden maken vaak deel uit van een groter probleem. Mensen met schulden hebben veelal ook sociale en/of psychische problemen. De stress die dat geeft, beïnvloedt het maken van juiste (financiële) keuzes.  

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
ineke.kosterma…

Blogs

Wat betekent het wetsvoorstel ‘versterking participatie op decentraal niveau’ voor adviesraden sociaal domein?

Dit jaar wordt waarschijnlijk een wetsvoorstel ingevoerd dat gemeenten verplicht hun beleid op het gebied van burgerparticipatie te herzien.

Alle stoplichten op groen voor uw advies

Als ervaren strategieconsultant adviseer ik organisaties bij het bedenken en realiseren van hun verbeterplannen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam