Nieuws

We merken dat steeds meer lokale advies- en cliëntenraden zich bezig houden met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).

Vooral in zeer kwetsbare wijken nemen de problemen toe, maar ook in veel andere wijken zijn er uitdagingen op het gebied van armoede, woningnood of werkloosheid. Wat is ervoor nodig om bewoners met plezier in hun wijk te laten leven en wonen? En wat kan de rol van de adviesraden sociaal domein zijn?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
laura.kemper@w…

Blogs

Opgaven voor een beter werkende Participatiewet

Wat moet er gebeuren om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet meer perspectief te bieden en de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten?

Leiden en verleiden

Leidende principes, het klinkt misschien een beetje vaag, maar als je er niet teveel van hebt (een stuk of vijf) kunnen ze echt richting geven aan je leven, maar ook aan je organisatie en zelfs aan de samenleving.

Zie je mij?

Stel dat, van alle landen op de wereld, jouw wieg in Nederland staat. Wat een geluksvogel ben je dan.

Vrijwilligersorganisaties als partner van de gemeente om maatschappelijke opgave op te pakken

Hoe wordt er in uw gemeente samengewerkt met vrijwilligersorganisaties? En erkent uw gemeente de waardevolle en unieke positie van deze maatschappelijke organisaties?

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam