Hannie van Leeuwenlezing

Verslag Hannie van Leeuwenlezing door Reinier van Zutphen

Hoe zorg je ervoor dat inwoners tot hun recht komen? Dat ze gehoord worden? En wat is hierbij de rol die lokale advies- en cliëntenraden kunnen spelen? In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid flink op de proef wordt gesteld. Op inspirerende wijze ging Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in op deze vragen, tijdens de 9e Hannie van Leeuwenlezing, op vrijdag 5 november jl.

Reinier van Zutphen tijdens 9e Hannie van Leeuwenlezing: ‘Word geen vinkje’

Hoe zorg je ervoor dat inwoners tot hun recht komen? Dat ze gehoord worden? En wat is hierbij de rol die lokale advies- en cliëntenraden kunnen spelen? In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid flink op de proef wordt gesteld. Op inspirerende wijze ging Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in op deze vragen, tijdens de 9e Hannie van Leeuwenlezing, op vrijdag 5 november jl.

Aanmelden voor Hannie van Leeuwenlezing door Reinier van Zutphen

Op vrijdag 5 november vindt voor de negende keer de Hannie van Leeuwenlezing plaats. We zijn verheugd te kunnen melden dat Nationale ombudsman Reinier van Zutphen dit jaar onze hoofdspreker is. In ons contact met adviesraden horen we dat er een toenemend wantrouwen van groepen (kwetsbare) inwoners is ten opzichte van de overheid. Reinier van Zutphen geeft zijn visie op mogelijke oorzaken hiervan en deelt wat gevolgen zijn voor gemeentes en aandachtspunten voor adviesraden.

Inspirerende Hannie van Leeuwenlezing door Jet Bussemaker

“Hannie van Leeuwen staat ondanks haar hoge leeftijd nog steeds voluit in de samenleving. Kenmerkend voor haar is dat zij bereid en in staat is onorthodoxe wegen te bewandelen om haar doel te bereiken.”

Henk ten Hulscher co-referent Hannie van Leeuwenlezing 2019

Zoals u ongetwijfeld weet verzorgt Jet Bussemaker dit jaar de Hannie van Leeuwenlezing. Na de lezing hebben wij in het programma een interactief onderdeel opgenomen. Deelnemers uit de zaal (adviesraden sociaal domein en andere professionals/vrijwilligers die actief zijn binnen het sociaal domein) kunnen reageren op de lezing en vragen stellen. Maar we starten dit interactieve onderdeel met een reactie op de lezing van co-referent Henk ten Hulscher.

Verslagen van eerdere lezingen

Al sinds 2012 organiseert de Koepel de Hannie van Leeuwenlezing. Heel graag delen wij hieronder de verslagen danwel video-opnames van de eerdere lezingen. 

Over de Hannie van Leeuwenlezing

Al sinds 2012 organiseert de Koepel jaarlijks de Hannie van Leeuwenlezing. Bedoeld om adviesraden sociaal domein te inspireren en te prikkelen rondom ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Hannie van Leeuwen zette in 2012 zelf de toon door pittige observaties en interpretaties op te nemen in haar lezing: “Het is onvermijdelijk dat ik op sommige lange tenen zal gaan staan, móet gaan staan”, zo begon ze haar lezing. En sindsdien hebben we sprekers altijd de ruimte gegeven om scherp te zijn, om hun échte gedachtes en waarnemingen te delen.

Jet Bussemaker verzorgt 8e Hannie van Leeuwenlezing

Met veel trots kunnen we bekend maken dat Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de 8e Hannie van Leeuwenlezing zal verzorgen, op donderdag 14 november in Utrecht. Ze zal in haar lezing o.a. ingaan op de – volgens haar – meest prangende lokale vraagstukken de komende vijf jaar binnen het sociaal domein en de rol die adviesraden hierin kunnen spelen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam