Onze leden

Adviesraden adviseren hun gemeente gevraagd en ongevraagd ten aanzien van kwesties op het sociaal domein. Zij zijn een belangrijke lokale gesprekspartner vanuit inwonersperspectief. Vaak in de vorm van een adviesraad maar in toenemende mate ook in andere organisatievormen. Maar het gaat er in alle gevallen om dat er door een groep inwoners in georganiseerd verband geadviseerd wordt ten aanzien van kwesties die vanuit inwonersperspectief essentieel zijn. De raden adviseren de gemeenten vanuit het leefwereldperspectief, ze brengen de buitenwereld naar binnen.

Op dit moment zijn er ongeveer 250 gemeentelijke advies- en cliëntenraden (werk en inkomen) lid van de Koepel, dat is 65% van de Nederlandse gemeenten. We streven ernaar dit aantal jaarlijks uit te breiden. Want hoe meer adviesraden zich aansluiten, hoe sterker het geluid van adviesraden wordt en hoe meer en beter er onderling informatie kan worden uitgewisseld.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam