Nieuws

De wijk vormt een belangrijke plek om sociale inclusie vorm te geven. Hoe verloopt deze inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking? Wat is de rol van de gemeente en de gemeenschap hierbij? En hoe kunnen adviesraden bijdragen?

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Het is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten.

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact

Blogs

Hoe word je nog gelukkig oud in deze tijden?

Oud worden lijkt minder leuk geworden in Nederland. Eenzaamheid en somberte nemen landelijk toe onder 75-plussers sinds de uitbraak van corona.

Hoe krijg je een diverse groep inwoners aan tafel?

Gemeenten vinden het belangrijk om een zo’n divers mogelijke groep inwoners te bereiken en te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van beleid.

Gevangen door COVID 19

“Ik ben nu al een half jaar alleen. Mijn dochters wonen nu fulltime bij hun vader, omdat ik tot de risicogroep behoor.

Het belang van bewegen voor mentale en fysieke gezondheid

Er gaat tegenwoordig geen week voorbij zonder dat een onderzoeker, professor of arts aan de talkshow-tafel het belang van een gezonde leefstijl benadrukt en adviezen geeft.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam