Nieuws

Gemeenten zijn in het kader van het sociaal domein verplicht kwaliteitsbeleid te voeren. Kwaliteitsbeleid omvat veel aspecten van het gemeentelijk beleid: inkoopbeleid, klachtrecht, medezeggenschap en de toezichtfunctie. In deze handreiking wordt de toezichtfunctie behandeld. Wat zijn de verplichtingen van de gemeente, hoe voeren ze die uit en wat kan de bijdrage zijn van adviesraden?

Wat is de impact van corona op kwetsbare inwoners, nu en in de toekomst? Ook als we kijken naar een context waarin er in veel gemeenten al tekorten zijn binnen het sociaal domein?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
ineke.kosterma…

Blogs

Hoe geeft u vorm aan digitale inwonersparticipatie?

Door de coronacrisis zit digitale inwonersparticipatie in een stroomversnelling.

Veerkrachtiger dan ooit

Kijkt u ook zo uit naar weer zo gewoon mogelijk leven? Het is fantastisch dat we weer mogen gaan bouwen. Terug naar normaal?

Generaties verbinden is buurtkracht vinden

Sociale samenhang, leefbaarheid, inclusie en kwaliteit van leven zijn belangrijke kernwaarden in het sociaal domein. Het verbinden van generaties in buurten, onderwijs en zorginstellingen kan daaraan in hoge mate bijdragen.

De blik van degene om wie het gaat

Ik denk vaak terug aan Wil. Wil met z’n touwtje. Het was een wit-rood-blauw gekleurd stukje touw dat Wil áltijd bij zich had, waar hij ook ging.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam