Nieuws

Ook in uw gemeente wonen mensen met een psychiatrische achtergrond. Weet u waar zij tegenaan lopen als inwoner van de gemeente? Hoe de buurt reageert op hun aanwezigheid? En wat kan de gemeente doen om meer GGZ-vriendelijk te zijn? Wat kan uw rol als adviesraad hierin zijn?

De coronacrisis en de economische crisis hebben grote gevolgen voor de gehele samenleving. Iedereen doet nieuwe ervaringen op, er ontstaan nieuwe of aangepaste behoeftes rond sociale contacten, gezondheid en economie en nieuwe denkrichtingen worden geformuleerd over de herinrichting van de samenleving. Ook op het werk van de adviesraden sociaal domein zal de coronacrisis van invloed zijn.

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
ineke.kosterma…

Blogs

Digitale toegankelijkheid in coronatijd: waarom en hoe?

In deze blog neem ik je mee in het waarom en hoe van toegankelijkheid van gemeentewebsites. Waarom moet dat juist nu? En kan dat wel in coronatijd, waarin zoveel zaken prioriteit lijken te hebben?

Van offline naar online participatie

Een goed gesprek waarbij ik mijn gesprekspartner in de ogen kan kijken. Dat vind ik belangrijk. Zeker als het gaat om dingen die er toen doen.

‘Vertel eens wat je nodig hebt’

Wat zou ik als mantelzorger van een zoon met een ernstige psychiatrische aandoening en daarbij ook verslaafd, blij zijn geweest met deze vraag. En tegelijkertijd zou ik verbaasd zijn geweest. Heb ík wat nodig?

Geef ouderen een stem in de coronamaatregelen

Het idee dat we elkaar niet meer mogen aanraken, de isolatie en de angst om een ander te besmetten doen Merapi (72) terugdenken aan haar kinderjaren in de leprakolonie.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam