Bijeenkomst Inwoner- en cliëntparticipatie, Merkbaar Beter Thuis

Inwoner- en cliëntparticipatie, ook wel burgerparticipatie genoemd, klinkt misschien wat abstract. We willen daarom de ruimte geven aan concrete voorbeelden die tot echte verbeteringen hebben geleid. Denk bijvoorbeeld aan het toegangsproces verbeteren door de ervaringen van inwoners op te halen via de methodiek van “klantreizen”, of hoe burgers op sommige plekken taken van de gemeente overnemen en zelf de zorg met gemeente, wijkzorg en vrijwilligers coördineren. Hoe geef je als organisatie vorm aan het benutten van de ervaringskennis die burgers rijk zijn? Dit gaat niet alleen over het ophalen van deze ervaringskennis, maar juist ook op het vertalen van deze input naar een ontwerp en implementatie hiervan. Hiervoor organisereert Merkbaar Beter Thuis een landelijke bijeenkomst in het midden van het land waarin de focus ligt op het aanreiken van handvatten hiervoor. Directeur van de Koepel, Petra van der Horst, zal een inhoudelijke bijdrage leveren aan het programma. Meer lezen >>>  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam