Conferentie SLIM (Samen Langdurig Impact Maken)

Zet het in uw agenda! Donderdag 13 juni 2019, van 09.30 tot 17.30 uur in het Koning Willem II Stadion in Tilburg! Wat gaan we doen? De samenleving verandert, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden buigen zich over de vraag hoe om te gaan met de uitdagingen van deze tijd. Er wordt volop geëxperimenteerd, geleerd én er worden al vele goede stappen gezet om impact te realiseren. Onder meer in het programma Versterken Sociale Veerkracht van de provincie Noord-Brabant. Samen met de provincie gaan Zorgbelangorganisaties in Zuid en Midden-Nederland met u verkennen hoe we Samen Langdurig Impact Maken. Want dat is SLIM voor de toekomst. Dat doen we tijdens een conferentie, waar we met elkaar kennis delen, elkaar inspireren en verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. Naast een plenair programma met interessante sprekers (waaronder luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink over haar ervaringen in Afghanistan) zijn er diverse workshops over uiteenlopende onderwerpen. Houd onze website in de gaten voor meer info over het programma. Dus: Save the Date! In april volgt nog de officiële uitnodiging met nog meer informatie over het programma, maar aanmelden kan al.                 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam