Informatiebijeenkomst Signaleren van laaggeletterden (Leeuwarden)

donderdag, 12 september 2019

‘Inzet van ervaringsdeskundigen bij signaleren van laaggeletterden’

Dat laaggeletterdheid een belangrijk thema is op de maatschappelijke agenda is geen nieuws, ook de inzet van ervaringsdeskundigen is populair. De provincie Fryslân heeft verkennend onderzoek laten doen naar de vraag of het inzetten van ervaringsdeskundigen een effectieve manier is bij het signaleren van laag- geletterden en zo ja, op welke manier dat het beste kan.

Of dit effectief is en hoe dit voor uw gemeente of maatschappelijke organisatie te realiseren is, bespreken we graag op een afwisselende en interactieve manier met u op donderdag 12 september tijdens bovengenoemde bijeenkomst.

Voor wie? De informatiebijeenkomst is bedoeld voor statenleden, wethouders, beleidsmede- werkers sociaal domein, bibliotheken en andere partners (zoals het Friesland  College), die belangstelling hebben voor de aanpak van laaggeletterdheid.
 

Waar en wanneer?
Datum  : Donderdag 12 september 2019
Tijd  : 13.30 – 16.00 uur
Locatie   : provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
Zaal  : Kommisjeseal

 

Meer informatie leest u in deze uitnodiging >>>