Inspiratiebijeenkomst voor voorzitters van adviesraden sociaal domein (Amersfoort)

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij geeft leiding aan de adviesraad en moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen.

Het voorzitterschap brengt ongetwijfeld vraagstukken met zich mee. In de eerste plaats omdat het sociaal domein heel breed is en er dus veel diverse thema’s ‘op het bordje’ van de adviesraad terecht kunnen komen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat een adviesraad vaak bestaat uit een gemêleerde groep leden met verschillende achtergronden. Hierdoor is het soms een heel proces om tot concrete adviezen te komen. Ook omdat adviseren niet iets is wat deze leden dagelijks doen of waar ze veel ervaring mee hebben. Tenslotte opereer je als adviesraad in een complexe context waar je te maken hebt met wethouders, beleidsmedewerkers en gemeenteraad.

In deze inspiratiebijeenkomst speciaal voor voorzitters van adviesraden gaan we kijken naar al deze verschillende facetten van het werk. Vraagstukken die aan bod komen:

  • Het technisch voorzitterschap: het leiden van vergaderingen en ‘leiding’ geven aan adviesraadsleden;
  • Hoe ga je om met een gemêleerde groep adviesraadsleden?
  • Hoe ga je om met verschillende opvattingen?
  • Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet?
  • Hoe geef je de samenwerking met de gemeente vorm?
  • Wat doe je als de interne samenwerking en/of de samenwerking met de gemeente niet zo prettig verloopt?  
  • Wat betekenen de ontwikkelingen binnen het sociaal domein voor de (door)ontwikkeling van de adviesraad?

In deze praktische bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de rol en taak van u als voorzitter. Eigen ervaringen zijn hierbij belangrijke input. We vragen deelnemers dan ook om van tevoren casussen en dilemma’s in te brengen. Zodat we hier tijdens de bijeenkomst op terug kunnen komen.

Meer informatie en aanmelden >>>

Locatie
Amersfoort

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam