Jongerenbetrokkenheid: hoe doe je dat?

Naar aanleiding van een inventarisatie onder gemeenten in de regio Utrecht, organiseert MOVISIE donderdagmiddag 15 februari een bijeenkomst voor gemeenten die meer willen maken van cliëntenparticipatie jongeren en de ervaringen van jongeren willen betrekken bij de beleidsontwikkeling. Gemeenten geven aan hier meer mee te willen, maar niet goed weten hoe. We gebruiken allerlei kanalen om ruchtbaarheid te geven aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst is primair voor gemeenten, maar zij kunnen in duo’s komen met hun jongerenorganisatie of adviesraad. Dus het kan interessant zijn voor adviesraden hun gemeente-ambtenaar te activeren en samen te gaan.  Meer informatie en de mogelijkheid voor gemeenten om aan te melden staat hier: https://www.movisie.nl/agenda/jongerenbetrokkenheid-hoe-doe-je

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam