Netwerkbijeenkomsten onderwijs en belangenbehartiging Oss

maandag, 29 januari 2018

Op 29 januari 2018 organiseren wij, Ieder(in), Landelijk Platform Psychische gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland een netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging in Oss. Dit doen wij samen met Zorgbelang Brabant|Zeeland.

 

We brengen Adviesraden sociaal Domein (Wmo raden/ Participatieraden) en ondersteuningsplan raden in verbinding met ouder- en jongerengroepen, die ervaringskennis hebben met de uitvoering van de regelgeving in onderwijs.