Online bijeenkomsten: Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s (Movisie)

Ben je beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wil je inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Samen het met het ministerie van BZK organiseren Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s.

Steeds meer gemeenten herontdekken het wijkgericht werken. Onder bewoners wordt de urgentie om weer te investeren in kwetsbare gebieden al veel langer gevoeld. Ze zien om zich heen het aantal mensen met een zorgbehoefte groeien, zo ook het aantal alleenstaanden (‘going solo’) en de verharding van sociaal-economische scheidslijnen, af te lezen aan de groei van het aantal voedselbanken in hun wijk. Ook het samenleven staat onder druk door de groeiende superdiversiteit.

Meer lezen >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam