Bert Holman

Bert Holman (voorzitter)

“Van 1999 tot 2014 werkt ik op het Ministerie van VWS. Daarvoor was ik in dienst bij Zorgverzekeraars Nederland, de AWBZ zat door in mijn takenpakket. En ja, dat kwam mooi uit toen ik later op het Ministerie aan de slag ging en sterk betrokken was bij de decentralisatie van die AWBZ. Ik wist wat er gedecentraliseerd moest worden en hoe ingewikkeld dat zou zijn. In die tijd heb ik de kracht en de mogelijkheden van de lokale aanpak leren kennen, maar ook hoe moeilijk het vaak is voor gemeenten om echt in contact te komen met haar burgers. En dat is nou precies de reden waarom ik me graag inzet voor de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Omdat ik met pensioen ben heb ik ook nog tijd me in te zetten voor de beeldende kunst. Met de Stichting Beeldhouwer Frans de Wit proberen we het werk van Frans de Wit onder de blijvende aandacht van het publiek te brengen.

Daarnaast mag ik actief zijn in de geschillencommissie van de Leidse woningbouwcoöperaties. We proberen daar huurders en verhuurders dichter bij elkaar te brengen en proberen geschillen tot een oplossing te brengen.”

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam