Online sessie voor voorzitters van advies- en cliëntenraden over regionale samenwerking

We zien dat steeds meer gemeenten in regionaal verband optrekken. Dit betekent voor lokale advies- en cliëntenraden soms een zoektocht welke rol zij kunnen vervullen in  regionale processen en hoe zij zich ten opzichte van andere raden verhouden. Heel graag willen we als Koepel leden in de gelegenheid stellen om met elkaar uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen.

Daarom organiseren we op donderdag 24 februari 2022 van 19.30 – 21.00 een online sessie voor leden van lokale advies- en cliëntenraden. De voorzitters van de ASD Delft (Harry ter Braak) en de ASD Voorschoten (Hans Krikke) zullen hun ervaringen delen. Vragen die aan bod komen:

  • Welke taken/zaken worden door gemeenten regionaal opgepakt?
  • Wat betekenen deze regionaliseringsprocessen voor de beleidsontwikkeling op lokaal/gemeentelijk niveau?
  • Welke uitdagingen brengt regionalisering met zich mee voor lokale advies- en cliëntenraden?
  • Hoe zien regionale samenwerkingsverbanden tussen lokale advies- en cliëntenraden er uit? Wat wordt lokaal opgepakt? Wat wordt samen regionaal opgepakt?
  • En welke (onderlinge) afspraken worden gemaakt?
  • Wat zijn belangrijkste aandachtspunten om een regionale samenwerking goed te laten functioneren?
  • Hoe kom je tot goede afspraken met elkaar en met de betreffende gemeenten in het regionale samenwerkingsverband?
  • Hoe ga je om met discongruentie in samenwerkingsverbanden?

Waar en wanneer
Deze online sessie vindt plaats op donderdag 24 februari 2022 van 19.30 – 21.00 uur. De sessie vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?
Deze sessie is expliciet bedoeld voor leden van adviesraden sociaal domein of andersoortige raden (Wmo-raad, Participatieraad, Cliëntenraad Werk&Inkomen etc.). Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Trainer
De sessie wordt begeleid door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en in de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €25,- per deelnemer. Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €50,- euro per deelnemer .

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam