Oude webinars terugkijken

- Webinar Bewonersinitiatieven (maandag 11 oktober)

De presentatie van Evert van Schoonhoven, landelijk coördinator Helpdesk bij Nederland Zorgt Voor Elkaar is helaas niet opgenomen, door een technisch mankement. Wel kunt u de slides van de power point presentatie opvragen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

- Webinar (online sessie) Nazorg aan ex-gedetineerden (dinsdag 5 oktober 2021)

De presentatie van Linda van de Mortel (regioadviseur VLOT, VNG) en Gerie-Anne van den Brink (Gevangenenzorg Nederland) is opgenomen. Leden van de Koepel kunnen een linkje naar deze webinar aanvragen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

- Webinar Transformatie in het sociaal domein (donderdag 8 juli 2021) 

De presentatie van Frans Vos, coauteur van de publicatie ‘PACT-benadering een opgavegerichte aanpak voor transformatie in het sociaal domein’ en Evelien Rijken van bureau HHM is opgenomen. Leden van de Koepel kunnen een linkje naar deze webinar aanvragen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

- Webinar Jeugdzorg: actuele ontwikkelingen en de rol van de adviesraad (maandag 14 juni 2021)

De presentatie van Lieke en Marloes van het Nederlands Jeugdinstituut is opgenomen. Leden van de Koepel kunnen een linkje naar deze webinar aanvragen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

Hierbij delen we ook een aantal linkjes met u die aansluiten op het thema van deze avond:

- Webinar Nieuwe wet inburgering: wat betekent dit voor gemeenten en voor de lokale samenleving? op woensdag 7 april 2021 - 

De presentatie van Erna Lensink (beleidsmedewerker op het landelijk bureau Vluchtelingenwerk) is opgenomen. Leden van de Koepel kunnen een linkje naar deze webinar aanvragen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

Hierbij delen we ook een aantal linkjes met u die aansluiten op het thema van deze avond:

- Webinar Beschermd wonen en maatschappelijke opvang op dinsdag 16 februari 2021 

De presentatie van Thijs Honig en de vragenronde na afloop is ook opgenomen, u kunt het terugkijken via deze link.
Hierbij delen we de video’s die tijdens de presentatie getoond zijn:

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis - YouTube
Decentralisatie in het sociale domein - YouTube
Doen is de beste manier van denken - YouTube

Een van de deelnemers tipte de serie Klassen

Interessante websites en blogs:
https://housingfirstnederland.nl/
https://www.samensterkzonderstigma.nl/
Blog: In inclusieve wijk is geen vanzelfsprekendheid
Blog: Er is veel mogelijk in de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid

- Webinar Inclusie in de wijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking op woensdag 20 januari 2021 - 

De presentatie van Annica Brummel is ook opgenomen, u kunt ‘m terugkijken via deze link.
Het interactieve gedeelte – waarbij vragen van deelnemers werden beantwoord – delen we vanwege privacyoverwegingen niet.

Hierbij delen we een aantal linkjes met u die aansluiten op het thema van deze webinar:
Wat is een sterkplaats?
Publicatie ‘What’s in a label?’Afbeelding verwijderd.
Werken aan sociale verbinding in de wijk
Publicatie ‘In verbinding met de wijk’Afbeelding verwijderd.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam