Samen sta je sterker!

Afgelopen woensdag, tijdens een drukbezochte werkconferentie over de handreiking Lokale Inclusie Agenda voor gemeenten, sprak ik met Jeroen en Jolanda uit Helmond. Jolanda zette zich al jaren in voor de belangen van gehandicapten in haar gemeente. Maar de energie was er een beetje uit. Ze had momenteel meer problemen met haar eigen handicap en het altijd zelf op de kaart zetten van de belangen van mensen met een beperking was inmiddels behoorlijk vermoeiend. En toen kwam Jeroen op haar pad. Jeroen had ongelooflijk geworsteld met het accepteren van zijn eigen handicap en was wel klaar met zijn eigen somberheid. Hij wilde wat gaan doen. En zo kwamen ze samen – met een vertegenwoordiging uit hun gemeente – naar de werkconferentie. Jolanda met haar kennis en ervaring, Jeroen met zijn positieve enthousiasme.

De kar trekken

In het VNG-project Iedereen doet mee! dat ervoor moet zorgen dat alle gemeenten van Nederland aan de gang gaan met het VN-Verdrag Handicap, zie ik ongelooflijk veel inzet en energie. Bij beleidsambtenaren, een enkele keer met de luxe van een voltijd baan voor dit onderwerp, maar vaker een beleidsmedewerker die dit doet naast zijn werk binnen het sociaal domein. En bij ervaringsdeskundigen. Soms vertegenwoordigt in een ‘brede raad’ (met mensen met en zonder beperking) of in de vorm van een specifieke gehandicapten- of cliëntenraden. Maar ook spreek ik ervaringsdeskundigen die in hun eentje die kar trekken. Of proberen te trekken. En dat kost niet alleen heel veel energie, het werkt ook niet altijd.

Enthousiasmeren

Het VN-Verdrag Handicap is voor veel gemeenten gewoon weer een onderwerp dat erbij komt. En dan zul je, wil je binnen je gemeente een drukbezette medewerker of vertegenwoordiger enthousiasmeren voor de rechten van mensen met een beperking, wel de juiste toon weten te raken. Of het goede moment weten te kiezen. Haal dat allemaal maar eens uit jezelf. Die verschillende manieren van informeren, enthousiasmeren, onderhandelen en al die mogelijke geschikte momenten in de gaten houden.

Ik gun dus elke ervaringsdeskundige een tweede ervaringsdeskundige of zelfs een heel team van mensen met, maar ook zonder een beperking. Om op verschillende momenten, met verschillende verhalen en op verschillende manieren in jouw gemeente dat vuurtje voor het VN-Verdrag Handicap te laten branden.

Maartje van Boekel
Projectleider VNG Iedereen doet mee!

De handreiking Lokale Inclusie Agenda wordt gepubliceerd in januari 2019 op de webpagina www.vng.nl/iedereen-doet-mee. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over dit project dat als doel heeft dat gemeenten aan de slag gaan met het VN-Verdrag Handicap.