“Zorg dat je dáár bent waar het gebeurt”

Ingediend door christine.van… op ma, 09/17/2018 - 10:09
Jaren geleden begon ik mijn arbeidzame leven als ambtenaar bij de gemeente Den Haag. Ik hield me daar in eerste instantie bezig met gezondheidsbeleid en daarna met beleid gericht op voor- en vroegschoolse educatie. De uitvoering van ‘mijn’ beleidsonderwerpen had betrekking op inwoners van onder andere de Schilderswijk, Laak en Escamp. Toen (en zeer waarschijnlijk ook nu nog) waren dit stadsdelen waar professionals werkten met hart voor de zaak en met grote betrokkenheid op de mensen die in deze ‘achterstandswijken’ woonden en leefden. Het eerste advies dat ik van mijn leidinggevende toen meekreeg is mij altijd bijgebleven: ‘Christine, zorg ervoor dat je dáár bent waar het gebeurt, praat met de mensen om wie het gaat en overleg of vergader zo min mogelijk in het stadhuis maar in de wijken zelf’. Een, naar mijn idee, waardevol en praktisch advies.

Ontmoeting

Als het gaat om integraal samenwerken, en in het bijzonder de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers of mantelzorgers, begint dat met het kennen en respecteren van elkaar. En dat is, denk ik, alleen mogelijk als je elkaar ontmoet op de plekken waar de ander werkt of zorgt voor een dierbare. Anno 2018 mag ik me gelukkig prijzen met een gemeente waar welzijnswerk, aanbieders in de zorg, vrijwilligers, mensen met levenservaring en/of kwetsbaarheid en lokale overheid elkaar regelmatig ontmoeten. Dit gebeurt tijdens een zo genaamde ‘netwerkbijeenkomst’. In de eerste plaats vindt daar de ontmoeting van mens tot mens plaats (we leren elkaar kennen). Vervolgens gaan we aan de slag en benoemen we vanuit onze rol of functie waar we mee bezig zijn, waarin we zouden willen samenwerken, waar we kansen zien. Tot slot maken we concrete afspraken en wordt er vanuit de verschillende invalshoeken, of je nu behoort tot het formele of het informele deel van onze lokale samenleving samen gewerkt.

Passie

Prachtig vind ik het om dat voor mijn ogen tot stand te zien komen! In de eerste plaats omdat deze netwerken (respectievelijk mantelzorg, vrijwilligers in de zorg, participatie van kwetsbare mensen) gaan over mensen die zich tijdelijk of langdurig in een kwetsbare positie bevinden. In de tweede plaats omdat ik er passie zie; een enorme betrokkenheid op de kwetsbare medemens, enthousiasme, bevlogenheid maar ook soms teleurstelling. En tot slot, omdat ik het ontzettend leuk vind om daarvan deel uit te mogen maken en elkaar bij de netwerken te ontmoeten. Christine van Bemmel Beleidsmedewerker samenleving Gemeente Houten  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam