Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Fatsoenlijk samenleven

Onorthodoxe wegen zijn tegenwoordig hard nodig, omdat voorzieningen niet meer in staat zijn om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Systemen zijn hun eigen weg gaan leiden als gevolg van rigide regels en hokjes denken en omdat we bang zijn om fouten te maken, aldus Jet Bussemaker in de Hannie van Leeuwenlezing*. Onorthodoxe wegen Bussemaker noemt als voorbeeld het toeslagensysteem; het is een van de belangrijkste…

Altijd ‘aan’ staan: de impact van intensieve mantelzorg

‘Of ik mezelf als mantelzorger zie, weet ik niet. Sem is mijn zoon dus het is logisch dat ik er voor hem ben. Als moeder wil je moeder zijn en geen coach of juf. De stress is slopend. De zorgen voor Sem zijn er continu in ons gezin. Al die gesprekken, al die hulpverleners, daar word je heel moe van.’ Tegenover me zit een krachtige, jonge vrouw. Een moeder. We hebben afgesproken bij een bekende hotelketen ergens in…

Er is moed voor nodig om in de spiegel te kijken

Zitting hebben of nemen in een adviesraad doen de meeste mensen vanuit hun grote betrokkenheid  bij het sociaal domein. Ook speelt de specifieke expertise van iemand een belangrijke rol om zich vrijwillig in te zetten voor de andere inwoners van de gemeente. Deze twee competenties, betrokkenheid en expertise, zijn goud waard voor gemeentes om van hun beleid een succes te maken. Als het goed is, beschikken de leden…

Zorg voor elkaar doe je samen

Adviesraden in het Sociaal Domein en bewonersinitiatieven hebben elkaar veel te bieden. Zoveel werd wel duidelijk tijdens vier bijeenkomsten die de Koepel ASD en LSA bewoners organiseerden de afgelopen maanden. In deze vier bijeenkomsten kwamen adviesraadsleden en vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven bij elkaar. In een serie blogs delen we de inzichten. In deze blog een inkijk in de bewonersinitiatieven in…

Je onafhankelijke cliëntondersteuner: die ruil je niet even om

Rick (21) heeft een verstandelijke beperking en toenemende gedragsproblemen. Hij woont bij zijn ouders, die stapelgek op hem zijn. Toch trekt de zorg voor Rick een steeds zwaardere wissel op het gezin. Zijn moeder is opgebrand, na jaren van doorzetten. Rick krijgt nu nog ondersteuning via de gemeente, maar de meeste zorg komt voor de rekening van zijn ouders. Ondersteuning regelen, gaat soms stroef. Gelukkig is er…

Begrijpen, voor begrepen willen worden

Als marketeer bij bedrijven heb ik geleerd hoe kennis over het communicatiegedrag van de klant het verschil kan maken om succesvol te kunnen zijn. Als facilitator van burgerparticipatie pas ik die kennis en ervaring toe om gemeenten te helpen meer rendement te halen uit hun interactie met burgers. Uiteindelijk willen klanten en burgers hetzelfde. Ze willen serieus gehoord en begrepen worden om vervolgens boven…

Laat lokale sociale raden de kosten opdrijvende krachten op de gemeentelijke zorg tegengaan

Een belangrijke reden voor de decentralisatie van grote delen van de Awbz-zorg was dat gemeenten beter dan het Rijk burgers ‘zelfredzaam’ zouden kunnen maken. Daarom kregen de gemeenten minder geld voor deze zorgtaken dan het Rijk er zelf aan had besteed. Het parlement liet daarbij marktwerking in de zorg toe: zorginstellingen mogen gemaakte winsten uitkeren aan de eigenaren. In een sector waar de kwaliteit…

“Vrijheid houdt op waar de grens van een ander begint”

Eind deze zomer, 31 augustus jl., was ik op het Democratiefestival tijdens een van de sessies in gesprek met een gemêleerde groep mensen over ‘seks en democratie’: wat hebben deze met elkaar te maken? Zoals gewoonlijk, bij een gesprek over ‘seks en grenzen’, ging het algauw vele kanten op. Schieten we te ver door, wanneer we via wetgeving seks tegen de wil en seksuele intimidatie strafbaar willen stellen? Of is het…

Buurtbemiddeling is dé eerste stap bij woonoverlast

Burenoverlast is in Nederland een groot maatschappelijk én onderschat probleem. Ik ben gelukkig geen ervaringsdeskundige, want ik sta op zeer goede voet met mijn buren. Maar ik leef wel mee met alle mensen die last hebben van hun buren. Bijvoorbeeld van de housemuziek van hun buurjongen, of van de mopperende buurman die elke dag aan de deur komt klagen, of die juist last hebben van ruziënde buurtbewoners op straat… …

Wie beslist dat?

Vanmorgen zag ik op Twitter dat het de week van het pesten is. Wat verdrietig, dacht ik, dat dit nog nodig is. Hoe kan het dat pesten na zoveel investering, bewustzijn, schoolprogramma’s en aanpakken nog steeds de wereld niet uit is? Iedereen weet toch zo langzamerhand wel hoe ernstig de gevolgen zijn van pesten op scholen (en op andere plekken)? Kinderen die voor hun leven lang beschadigd raken. Niet alleen de…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam