Doorverwijzing Jeugdhulp door huisartsen: heeft u het met uw gemeente ook over dit onderwerp?

Forums

Van de gemeenten met stijgende jeugdzorgkosten stuurt een kwart erop aan dat huisartsen jongeren minder snel doorverwijzen richting professionele hulpverleners. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS onder ruim 200 gemeenten. Van alle gemeenten met stijgende kosten zegt 41 procent de drempels voor professionele jeugdzorg te willen verhogen. Een deel van de gemeenten gaat de indicaties aanscherpen, waardoor wijkteams minder snel doorverwijzen. Een kwart is in gesprek met huisartsen om te kijken of die de drempels kunnen verhogen.

Hoe gaat dit in uw gemeente? En praat u hier als adviesraad over met de gemeente? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en tips!   

 

k.hidding@ziggo.nl

Bij ons is dat ook bekend. Men probeert dat voor een deel te ondervangen door bij sommige huisartsen behandelden te detacheren.
Soms ben ik ook wel verrast door het feit dat instellingen in tijd van schaarste van ggz psychologen toch deze behandelaren bij huisartsen detacheren. Voor een deel ligt de verklaring waarschijnlijk in het feit dat instellingen op deze manier dicht bij de verwijzen zitten.

vr, 02/01/2019 - 17:00 Permalink
k.hidding@ziggo.nl

Wie van jullie weet meer van het spanningsveld, verwijzen, betalen en data verzamelen.
De gemeente kan op basis van de data inzicht krijgen in de scholen met leerlingen met problemen. Zij weet op welke scholen veel problemen zijn en waar minder. Zij kan op basis van gegevens sturing geven. Mag een gemeente op die manier de data gebruiken die zij als verwijzer, betaler krijgt.

vr, 02/01/2019 - 17:09 Permalink

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam