Een toereikend inkomen mensen in de Bijstand; een hartekreet van Jan Liezenga uit Leeuwarden

In het nieuws heb ik weer gelezen dat organisaties in de samenleving en het bedrijfsleven samen gaan zorgen dat er geen kinderen meer in armoede opgroeien.

Persoonlijk vind ik het al jaren een plicht van de gemeentes om te zorgen dat de kinderen de goede kansen krijgen in de samenleving en hun talenten goed kunnen ontplooien.

Er sluit zich nu wéér een partij aan om de mensen te helpen die met een tekort aan inkomen moeten rondkomen en daardoor hun kinderen niet de kansen kunnen geven op een goede plaats in de samenleving en om uit de spiraal van geen geld en geen goede mogelijkheden om zich te ontwikkelen te komen.

Ik heb laatst een bijeenkomst bijgewoond van het armoede-pact uit mijn woonplaats. Een hele zaal vol mensen met de beste bedoelingen om de mensen te helpen om uit de armoede te komen.

  • Door mensen bij te staan om vrijstelling van gemeentelijke belastingen aan te vragen.
  • Door het regelen van o.a. huur toeslag , zorgtoeslag en het Kind-pakket om kinderen mee te laten doen met sporten.
  • Schuld hulpmaatje bij mensen die de maandelijkse lasten nog met moeite kunnen betalen.
  • Gemeentelijke initiatieven voor schuldsanering, verandering van inkomen als men om verschillende redenen zijn baan verliest en in inkomen fors achteruit gaat.

Nu komt er uit de hoek  van het bedrijfsleven ook nog een helpende hand om de kinderen niet meer in armoede te laten opgroeien. Weer een extra partij waar men om hulp moet vragen om toch nog mee te kunnen doen in de maatschappij.

Moeten we niet een keer gaan nadenken hoe we deze hele toestand om kunnen zetten naar een toereikend inkomen voor mensen in de bijstand en andere regelingen? Dit zou een hoop gedoe schelen en veel stress wegnemen bij deze mensen en hun gezinnen.

Iemand meldt zich aan  bij een loket in de gemeente en daar wordt het inkomen geregeld om op een normale manier deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

De vraag is dan altijd: waar moet dat van betaald worden?

Mijns inziens kunnen er dan een aantal lokketen sluiten zoals huursubsidie, zorgtoeslag,  kind pakketten. Dit levert ook weer geld op. Een beetje meer belasting voor het bedrijfsleven die begaan zijn met het lot van de kinderen in de samenleving en andere keuze mogelijkheden van de gemeentes waar zij hun geld aan willen besteden; misschien wat minder mooie projecten en wat meer voor hun inwoners om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Groet Jan Liezenga,  Leeuwarden

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam