Help, ik zie door de bomen het bos niet meer

Heeft u dat nu ook ?  Je wordt lid van een gemeentelijke adviesraad, en probeerd je te verdiepen in het onderwerp waar je in geinteresseerd bent. Je wilt helpen en de juiste beslissingen nemen. Mensen helpen en ook de gemeente helpen de juiste beslissingen te nemen door je stem gericht te laten horen.  Advies geven.........   Al na de tweede vergadering groeit de golf aan informatie je ruim boven de oren.  Niet alleen de regels rondom de participatie wet, privacy, maar ook de communicatie met de gemeente. De organisatie van de advies raden, de onderwerpen. Wanneer geef ik een goed advies? Is het gefundeerd ? In discussie met de verantwoordelijke ambtenaar? Ben ik daar gekwalificeerd voor?  De KASD helpt, maar je ziet ook meteen dat er nog talloze onderwerpen zijn waaraan je nog niet eens gedacht had.   Natuurlijk ingeschreven op nieuwsbrieven waardoor ik nog meer " nieuwe " onderwerpen krijg aangereikt.   Want ik moet geinformeerd blijven niet ?    Lezer,........ laat u horen! Wat is uw geheim, hoe houd u recht in het woud van onderwerpen en informatie. Wat weegt en wat niet.     Heeft u dat nu ook ?             
Sanne Hekman

Mooi dat je dit deelt Ed, want we herkennen dit onderwerp. Er zijn meer adviesraadsleden die (vooral in het begin) 'overdonderd' worden door de hoeveelheid informatie die er op ze af komt. Misschien helpt het om eerst te focussen op 1 thema (jeugd, Wmo) of juist op 1 specifieke doelgroep (mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners). Dan is de informatiestroom beter behapbaar. En bedenk je ook dat je niet alles hoeft te weten. Eigen ervaringen en kennis (die al aanwezig is) is vaak ook zo bruikbaar. Denk aan ervaringen die jij hebt in jouw buurt, in jouw dagelijks leven. Hoe kan dit van waarde zijn voor de gemeente?

Als Koepel bieden wij trainingen aan aan nieuwe raadsleden, waarin we meer tips en informatie delen: https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/trainingen/introductietra…

Ik ben benieuwd naar reacties van overige leden!

ma, 07/16/2018 - 11:11 Permalink
evdmeer@ziggo.nl

Hoi Sanne,
Focussen op een topic is vaak moeilijk omdat je instapt in een lopende adviesraad. Het team wat er al zat heeft haar agenda vastgesteld, of er zijn nog lopende zaken. Je stapt zo maar in. Je probeert je in te lezen en de specifieke info in je op te nemen maar dat valt nog niet mee. Ik ben heel benieuwd naar ervarings verhalen van mede adviesraad leden. Wat doen jullie toen je instapte. Was er bijvoorbeeld een mentor ? was er een info pakket ? ben en blijf heel benieuwd.

Natuurlijk zij de trainingen die jullie organiseren, een goede tool om je snel te introduceren, maar om even praktisch te blijven. Ik moet daar wel vrij voor nemen ? zijn er hier op het formum mensen die daar een houding in hebben ? Ik neem wel/ niet vrij ;van mijn werk om vergaderingen / trainingen te kunnen bijwonen ? Wellicht wel een idee voor een nieuwe discussie ?

Laat maar komen !

Ed.

do, 07/19/2018 - 10:33 Permalink
Betty-Stam

Beste Ed,
Mijn advies; neem vooral de tijd om er in te komen. Je hebt daar zeker wel een jaar voor nodig. Heel belangrijk is ook de rol van de ondersteuner van de adviesraad die zaken kan verhelderen voor nieuwe leden.
Begin met een klein onderwerp; op dit moment is bijvoorbeeld laaggeletterdheid een actueel thema en tevens een heel belangrijk thema in het kader van zelfredzaamheid en participatie van mensen. Zo'n onderwerp is behapbaar en te overzien. Wij hebben er een AdviesWijzer over geschreven.

di, 09/04/2018 - 12:33 Permalink
adviesraadsmee…

Hoi Ad, dat is waarom de Adviesraad Sociaal Domein SV een inwerkperiode heeft van zes maanden en een commitment van minimaal 4 uur, DB-leden 10 uur, per week. Als nieuw/aspirant-lid stap je in een van de drie taakveldgroepen: Wonen, Zorg en Welzijn, Participatie of Jeugd. Je krijgt dan niet meteen stukken van alle onderwerpen voor je kiezen, maar gedoceerd vanuit het betreffende taakveldgroep. Uit ervaring weten wij dat een nieuw/aspirant-lid minimaal een half jaar nodig heeft om zich ‘’thuis’’ te gaan voelen. Tijdens het maandelijkse plenaire overleg ontvangt het nieuw/aspirant-lid alle stukken via ShareFile. In ShareFile staan tevens per onderwerp alle stukken met een historie, waardoor het nieuw/aspirant-lid zijn kennis/kunde ook in eigen tempo verder kan vergroten. Tevens komt de taakveldgroep eens per maand bijeen en bespreekt de voortgang van het taakveldgroep jaarplan en de eventuele adviesaanvraag van het college. De Adviesraad werkt integraal, waardoor je merkt dat het nieuw/aspirant-lid na enkele maanden verder kijkt buiten zijn/haar taakveldgroep en/of zelfs gaat deelnemen aan de andere taakveldgroepen. Het is dus vooral een kwestie van tijd en gedoceerde kennis/kunde delen/vergaren. Na zes maanden krijgt het nieuw/aspirant-lid een evaluatiegesprek, waarbij er van beide kanten een klik moet zijn om volledig lid, met aanstellingsbrief van het college, van de Adviesraad te worden. Ja, er stopt binnen zes maanden ook weleens een nieuw/aspirant-lid wegens tijdgebrek.

ma, 12/03/2018 - 14:50 Permalink
ronniecjm@hotm…

Beste Ed,

De geschetste problematiek rondom de breedte van het sociaal domein is herkenbaar. In Bergeijk hebben we een visiedocument opgesteld. Dit visiedocument geeft ons richting aan waar we voor zijn en waarvoor niet. Daarnaast hanteren we een jaarplan met thema's, jaarlijks maken we een jaarverslag met een terugblik op welke doelstellingen we bereikt hebben en noteren we een aantal ambities voor het komend jaar, deze ambities zijn veelal afgestemd op de politieke agenda.

Met deze acties vinden we onze weg in het bos.

Voor een eventuele nadere verdieping, neem gerust contact op.

Groet, Ronnie Dekkers

za, 12/22/2018 - 12:09 Permalink

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam