Kunst en cultuur als verbindende factor in het sociaal domein: prachtige voorbeelden

Preventie, zelfregie en participatie in het sociaal domein.

In de zoektocht naar antwoorden op actuele, complexe gemeentelijke vraagstukken, zijn alternatieven voor de gebruikelijke, standaard oplossingen gewenst. Kunstenaars en culturele organisaties beschikken over expertise die op deze vraagstukken een positieve ontwikkeling uitlokken. Kunstenaars/collectieven, kunstcentra of culturele organisaties kunnen uiteenlopende functies en rollen aannemen binnen gemeentelijke vraagstukken:

Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. https://www.lkca.nl/~/media/downloads/publicaties/2016/inspiratiegids%20lokaal%20beleid%2008122016.pdf

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam