Platform31 wil in gesprek met bijstandsgerechtigden in tien gemeenten!

Er zijn verschillende redenen waarom mensen met een bijstandsuitkering zoeken naar werk. Iemand wil werken voor meer inkomen, meer sociale contacten of simpelweg om elke dag iets te doen. Platform31 onderzoekt in opdracht van het G40-stedennetwerk en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, welke factoren van invloed zijn op het zoekgedrag van bijstandsgerechtigden naar werk én wat redenen zijn om een baan wel of niet te accepteren. We willen hiervoor graag in tien gemeenten in gesprek met 6-10 bijstandsgerechtigden. Kunt u ons daarbij helpen?

Concreet vragen we van u of u ons kunt helpen om in contact te komen met bijstandsgerechtigden die willen én kunnen werken in uw gemeente. We kunnen zelf contact met ze opnemen en plannen zelf de afspraak. Voor de bijstandsgerechtigden die meedoen aan het onderzoek hebben we een tegoedbon beschikbaar. De gesprekspartners blijven anoniem in het onderzoek. Gemeenten gebruiken de resultaten uit het onderzoek om hun dienstverlening naar bijstandsgerechtigden te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij wat mensen in de bijstand motiveert in hun zoektocht naar werk.

Wilt u meer weten of meewerken aan het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Jochem Heemskerk, jochem.heemskerk@platform31.nl

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam