Tekort/Bezuinigingen op Jeugdzorg

1 bericht / 0 nieuw
#1 do, 30/05/2019 - 17:50

Tekort/Bezuinigingen op Jeugdzorg

Net als veel andere gemeenten kampt ook Stichtse Vecht met sombere financiële vooruitzichten. De gemeente spreekt in een persbericht van ‘een moeilijk financieel beeld’ door een tekort van enkele miljoenen.

 

Overigens gloort er hoop op financiële verlichting. Nadat eerder dit jaar overal in het land gemeenten de noodklok luidden over de tekorten op met name de jeugdzorg, zegde het Kabinet extra geld toe. Wat dat betekent voor Stichtse Vecht is nog niet duidelijk. ‘Hiervoor is het wachten op de zogenaamde meicirculaire van het Rijk’, schrijft de gemeente. ‘In de meicirculaire worden de gelden over de gemeente verdeeld. Deze wordt begin juni verwacht.

 

Hoe is dat binnen andere gemeenten en hoe pak je dit onderwerp als Adviesraad op?