Wat vindt u van het idee van de parallelle arbeidsmarkt?

In een bomvolle raadszaal van de Sociaal Economische Raad stond op 8 maart het idee van een parallelle arbeidsmarkt centraal. De Movisie Participatielezing werd dit jaar uitgesproken door Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken in Tilburg. Samen met Jos Verhoeven, algemeen directeur Start Foundation, werkte Wilthagen het idee voor een parallelle arbeidsmarkt uit. Een concept waarin mensen die geen regulier werk hebben, activiteiten verrichten die in economisch opzicht misschien niet rendabel zijn, maar wel maatschappelijke waarde hebben. Hoe dat in zijn werk moet gaan, werd haarfijn uiteen gezet aan de hand van een powerpoint.

Wat vindt u van het idee van een parallelle arbeidsmarkt?

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam