Het gaat om alle wetten in het sociaal domein; Wmo-Jeugdwet-Participatiewet – Wet Passend onderwijs. Daarnaast zijn er de raakvlakken met de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Ook de nieuwe Omgevingswet heeft een grote relatie met het sociaal domein. Het gaat immers om de inrichting van de leefomgeving. Het is van groot belang dat de wetten op elkaar aansluiten.

Tip: Infographic: alle wetten eenvoudig uitgelegd van KansPlus –Iederin-LSR.

De omgevingswet heeft een duidelijke relatie met het sociaal domein. Zie hiervoor de Reader van K2 in deze lade. In de lade Informatie kunt u de informatiebrief: “omgevingswet en omgevingsvisie” van de Koepel vinden.

Gevonden 1 - 0 van 0 documenten

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. U kunt uw selectie uitbreiden. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

De ladekast van de website is alleen toegankelijk voor leden. Dat is één van de privileges van ons lidmaatschap. Onze leden hebben algemene inloggegevens ontvangen waarmee ze kunnen inloggen op het Afgeschermde gedeelte en in de ladekast. U kunt ook inloggen met uw persoonlijke forumaccount. Inloggegevens kwijt? Neem gerust contact op met communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.