27 november: Inspiratiebijeenkomst ‘Rol en positie van adviesraden in tijden van transformatie’

De transformatie in het sociaal domein raakt ook de rol en positie van uw adviesraad. De verhouding tussen overheid en burger verandert: er is sprake van meer onderlinge samenwerking, gedeeld eigenaarschap, meedenken, meedoen én meebeslissen en tenslotte er is meer aandacht voor de leefwereld en ervaringskennis van mensen in de samenleving. Is uw adviesraad hier klaar voor? Heeft u duidelijk in beeld wat uw rol en positie is in de (nabije) toekomst? Graag informeren en inspireren we u tijdens inspiratiebijeenkomsten, die wij organiseren samen met Movisie.

Over de inspiratiebijeenkomsten

De transformatie die gaande is vraagt om een omslag in cultuur en werkwijze van de huidige adviesraden, maar ook van de gemeenten. Ruimte geven en nemen, vroegtijdige betrokkenheid, samenwerking, cocreatie en direct contact met inwoners met ervaring zijn daarbij sleutelwoorden. Samen met twee adviseurs van Movisie, werkzaam op het terrein van cliënten- en burgerparticipatie, organiseren we regionale inspiratiebijeenkomsten waarbij we u informeren en inspireren hoe om te gaan met alle veranderingen die gaande zijn in het sociaal domein:
  • Waarde van beleidsparticipatie door inwoners/cliënten: waar doen we het voor, wat moet het opleveren?
  • Schets van de ontwikkelingen op het terrein van cliëntenparticipatie en lokale democratie, nieuwe inspirerende vormen en verschillende scenario’s die zich aftekenen via een korte presentatie.
  • Vertaling naar de eigen situatie: wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol en positie van u als adviesraad, wat staat u te doen? Dit wordt gekoppeld aan een interactief gedeelte, waarbij u ook zelf aan de slag gaat om te kijken hoe we de sterkten en kansen kunnen benutten en uitbuiten en de zwakten en bedreigingen kunnen inperken of kunnen omkeren.

Waar en wanneer?

Inmiddels hebben er 3 bijeenkomsten plaats gevonden. De vierde bijeenkomst vindt plaats op: Dinsdag 27 november in Arnhem van 13.00 - 16.30 uur (inloop met koffie en thee vanaf 12.30 uur), in 'Geniet achter de Koepel'; Janspoort 2 / 6811 GD. 

Het programma

Tijdens deze inspiratiemiddagen komen de volgende onderdelen aan bod: - Peiling met Menti Meter:
  • Waar doe je het voor als raad?
  • Hoe belangrijk is een inclusieve samenleving?
  • Hoe inclusief is uw raad?
  • Welke rol ziet u in de toekomst weggelegd voor uw raad?
- Interactieve presentatie ‘Inclusieve burgerbetrokkenheid’: tools om inwoners/uw achterban te bereiken - In subgroepen aan de slag met rollen.

Voor wie?

Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en niet-leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Er geldt een maximum van 30 deelnemers, waarbij leden van de Koepel voorrang krijgen voor deelname. De bijeenkomsten gaan door bij minimaal 20 aanmeldingen. Uiterlijk 1 week voor de geplande datum hoort u van ons of de bijeenkomst door gaat.

Kosten

Leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein betalen €25,00 per persoon. Niet-leden betalen €50,- per persoon. 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers. Uiterlijk één week voor de geplande datum hoort u van ons of de training door gaat. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam