Beroep op Adviesraden Sociaal Domein: Monitor Crisisopvang GGZ

Dit najaar zal de monitor Crisisopvang GGZ worden herhaald vanuit het programma Zorg Verandert. Sinds de vorige monitor in 2016 is er veel veranderd bij gemeenten en in de zorg. Nu wil MIND nagaan wat cliënten en naasten daarvan in de praktijk echt merken. En of ook blijkt dat gemeenten erin slagen om mensen echt te helpen om psychische crisis uit te stellen, te verminderen of te voorkomen. MIND is een beweging van, door en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Meer info over de monitor volgt.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam