Beroep op Adviesraden Sociaal Domein: Monitor Crisisopvang GGZ

27 september 2017

Dit najaar zal de monitor Crisisopvang GGZ worden herhaald vanuit het programma Zorg Verandert. Sinds de vorige monitor in 2016 is er veel veranderd bij gemeenten en in de zorg. Nu wil MIND nagaan wat cliënten en naasten daarvan in de praktijk echt merken. En of ook blijkt dat gemeenten erin slagen om mensen echt te helpen om psychische crisis uit te stellen, te verminderen of te voorkomen. MIND is een beweging van, door en voor alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Meer info over de monitor volgt.