Blog: Ervaringsdeskundigheid in adviesraden (3)

Weblog van Antoinette Kat (beleidsmedewerker van de Koepel) met als titel: DE LIFT. Adviesraden sociaal domein gaan over een breed beleidsterrein waarbij op actuele zaken ervaringsdeskundigheid een belangrijke bijdrage kan leveren. In deze blog wil ik een van de verhalen meegeven uit een grote stad waar op het eerste gezicht alles toch zo goed geregeld was. Klik hier voor de hele blog.