Cliënten bepalen de agenda in Gooi en Vechtstreek

Steeds meer gemeenten zien de meerwaarde van een directe inbreng van cliënten en inwoners in de beleidscyclus. Maar elk vraagstuk in het sociaal domein raakt een andere groep kwetsbare inwoners en elk thema vraagt een specifieke benadering. Hoe verzamel je als beleidsmaker al die verschillende perspectieven? Hoe krijg je je collega’s mee in deze beweging? En hoe organiseer je dat het best, lokaal of regionaal? Mooie lokale en regionale voorbeelden. 
Movisie ondersteunt gemeenten in hun zoektocht naar vernieuwing van cliënten- en burgerparticipatie. Gemeente Almere, Amersfoort en Leeuwarden vertelden al eerder hoe zij hiermee aan de slag zijn gegaan. Lees hier meer over dit voorbeeld van Movisie.