Eigen bijdrage Wmo omlaag, zorgen Wlz blijven

16 juli 2018

In het regeerakkoord staat dat het kabinet het eigen bijdragen-beleid zal aanpassen. Wat betreft de Wmo voegt de regering de daad bij het woord. Aangekondigde maatregelen voor de Wlz geven minder reden tot blijdschap. Lees meer >>>