Expertmeeting Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

29 juni jl. vond de Expertmeeting Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Utrecht plaats. Het project “GIA, een must voor adviesraden” wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Wat we willen bereiken is bewustwording van de adviesraden van de brede problematiek GIA en het belang van het horen van de stem van slachtoffers en daders.    Zes adviesraden afkomstig uit heel Nederland waren aanwezig op de bijeenkomst. Daarnaast namen verschillende organisaties deel: stichting Zijweg, Movisie, Federatie Opvang en drie ervaringsdeskundigen op het gebied ouderenmishandeling en gebied huislijk geweld, vanuit zowel het slachtoffer als de dader/veroorzaker. Het was een bijeenkomst met levendige discussies waarin vooral met elkaar actief gezocht is naar die mogelijkheden en bestaande vormen van bewustwording die adviesraden van dienst kunnen zijn. Ervaringsdeskundigen gaven in aangrijpende presentaties weer waar het om gaat tijdens het geweld, maar ook de gevolgen erna. En ook de bijdrage vanuit de Zelfhulpgroep Agressie en daarna  http://www.agressieendaarna.nl/   was zeer waardevol. Na de persoonlijke verhalen werd tijdens de presentatie van Movisie via de  Duplo-methode (gebruikt voor familieopstellingen) inzichtelijk gemaakt welke partijen in binnen- en buitenkring een rol spelen bij GIA. Alle partijen gaven vanuit hun deskundigheid en hun achtergrond input over welke aanpak mogelijk is met welke betrokkenen bij situaties rond GIA. En de adviesraden wisselden veel informatie over en weer uit over de mogelijke insteek binnen hun raad en gemeente. De volgende stap is dat de betrokken adviesraden hierover met hun eigen gemeente spreken. Daarna vindt in najaar 2017 een vervolgbijeenkomst plaats waarin ook die gemeenten zelf aanwezig zijn om de zoektocht af te ronden: hoe krijgen we een bewustwordingsproces over GIA op gang en blijft het levend? En hoe klinkt de stem van de betrokkenen, op welke wijze dan ook, door in het beleid rondom GIA?
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam