Handreiking Participatie: Meedoen in de samenleving

Meedoen

Participatie gaat over meedoen in de samenleving. Mensen kunnen op allerlei manieren participeren: werk, (arbeidsmatige) dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken. Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, man of vrouw, met beperking of zonder. Meedoen geeft dagen weekstructuur en het zorgt voor ontmoeting. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt bijvoorbeeld voor meer eigenwaarde en minder gevoelens van stress en eenzaamheid. Het hebben van een baan heeft een positief effect op iemands gezondheid. Dit komt voornamelijk doordat een baan zin en inhoud aan het leven geeft. Voor mensen met lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen is ondersteuning een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen.

In deze handreiking delen we instrumenten die de gemeente in kan zetten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Ook vertellen we meer over de inclusieve arbeidsmarkt. Tenslotte delen we zeven relevante vragen die adviesraden aan de gemeente kan stellen als het gaat om participatie en meedoen in de samenleving.

Deze handreiking is speciaal voor de Koepel ASD opgesteld door Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi) in samenwerking met Vilans (Inge Redeker en Marjolein de Meijer).

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam