Handreiking Wat kunnen gemeenten doen om buurten en wijken te versterken?

Handreiking

Buurten en wijken komen steeds centraler te staan in maatschappelijke ontwikkelingen. Burgers willen er meer invloed op uitoefenen. Wat kan de gemeente doen om buurten en wijken te versterken? En wat kunnen adviesraden doen? In deze handreiking gaan we in op deze vragen. We geven 3 suggesties voor wat gemeenten kunnen doen om buurten en wijken te versterken. En we delen 4 initiatieven die een adviesraad kan ontplooien.

Deze handreiking is geschreven door Henk Beltman van Zorgbelang Inclusief. 

Versie: maart 2021

* Deze handreiking is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam