Het estafettestokje van Lansingerland

27 januari 2018

Eind 2017 hield de Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland haar jaarlijkse themabijeenkomst, die deze keer de titel “Lansingerland voor iedereen!” had meegekregen. Deze themabijeenkomst had tot doel een inclusieve samenleving voor mensen met een handicap en/of beperking zoals omschreven in het VN-verdrag voor het voetlicht te brengen.
Lees meer op het forum.