Het VN-verdrag, maar dan gemakkelijk ‘Ontoegankelijk vind ik mateloos irritant’

‘Onlangs heeft de Nederlandse overheid afgesproken beter op te gaan letten dat mensen met een beperking krijgen waar ze recht op hebben.’ Met het boek Rechten van alle mensen met een handicap slaagt Willemijn Steutel erin het ‘VN-verdrag voor personen met een handicap’ begrijpelijk te maken voor laaggeletterden. Wmo Magazine vraagt haar wat daar bij komt kijken. Martijn da Costa (ZonMW, Koepel Adviesraden Sociaal Domein) en staatssecretaris Van Rijn reageren op het boek. Lees hier het artikel uit WMO Magazine.