Hoe is het in uw gemeente gesteld met de jeugdhulpverlening?

Peiling onder leden Koepel Adviesraden Sociaal Domein: Hoe is het in uw gemeente gesteld met de jeugdhulpverlening? Er is veel kritiek op de decentralisatie van Jeugdhulpverlening naar gemeenten: lange wachtlijsten, onvoldoende passende zorg en ondersteuning, problemen met de aansluiting tussen de verschillende wetgevingen, bereiken van budgetplafonds, kosten die de pan uitrijzen, wijkteams die niet goed zijn toegerust voor hun taak etc.etc.  De decentralisatie heeft als doel: de zorg dichter bij het kind en een integraal aanbod van hulp en ondersteuning: één gezin, één plan, één regisseur. Dit lijkt in praktijk niet overal even goed te lukken. In november 2017 hebben wij onder onze leden een kleine peiling gehouden over hun ervaringen met de jeugdhulpverlening. Totaal 75 adviesraden hebben gereageerd op onze oproep “heeft u als Adviesraad zicht op hoe het in uw gemeente gaat”? Alle deelnemers hartelijk dank voor de moeite die u heeft genomen! Lees onderstaande samenvatting van de peiling.
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam